Service-Learning objaśniony

Service-learning jest podejściem edukacyjnym, które opiera się na następujących trzech filarach: teoria, praktyka oparta na teorii oraz stymulowanie procesów refleksji w celu dogłębnego zrozumienia, poprzez działania. Podejście to jest formą uczenia się przez doświadczenie, ściśle związaną ze społecznością i pozytywnym wpływem na uczącego się i społeczność.

Service-Learning: Krok po kroku

To podejście edukacyjne działa jako czynnik ułatwiający rozwój umiejętności zaangażowania obywatelskiego. Pierwszy etap odbywa się w klasie, gdzie uczniowie poznają kontekst teoretyczny, gdzie zachodzą procesy badawcze i przygotowawcze. Następnie uczniowie stosują teorie w kontekście społecznym, poprzez pracę wolontariacką.

W tej fazie uczniowie mogą wchodzić w interakcje z wieloma członkami społeczności, z różnych środowisk. W tym kontekście wolontariusze mogą wzmocnić umiejętności grupowe, interpersonalne i organizacyjne. Ponadto, kolejny etap procesu uczenia się zawiera działania dla uczniów, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy, zarówno w klasie, jak i w praktyce. Wreszcie proces uczenia się kończy się demonstracją i ewaluacją.

Rodzaje tego podejścia

To podejście edukacyjne ma trzy rodzaje:

  • Bezpośrednia usługa jest typem, który obejmuje działania twarzą w twarz, dla ucznia z członkami społeczności.
  • Przez usługę pośrednią rozumiemy wdrożenie podejścia w szerszym spektrum. Ten typ odpowiada również potrzebom społeczności, jednak niekoniecznie wiąże się z działaniem na poziomie indywidualnym.
  • Wreszcie, jest to rzecznictwo, gdzie uczniowie przyjmują rolę aktywistów i uczestniczą w działaniach, które wiążą się z podnoszeniem świadomości na temat problemów społeczności.

Wpływ

Wdrożenie tego podejścia edukacyjnego ma pozytywny wpływ na uczniów:

  • Poszerzają oni swoją wiedzę na tematy, które odpowiadają społeczności.
  • Uczniowie mogą zastosować w praktyce teorie z zajęć i nabyć rzeczywiste doświadczenia związane ze społecznością lokalną. Ponadto, ich doświadczenia sprawiają, że stają się zaangażowanymi obywatelami.
  • To doświadczenie edukacyjne zachęca i kultywuje kulturę wolontariatu w ramach społeczności.
  • Ponadto, studenci mogą wyostrzyć swoje umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, między innymi.

iED zdaje sobie sprawę ze znaczenia i skuteczności service-learningu, zarówno dla studentów, jak i społeczności. Nasz instytut aktywnie uczestniczy w wielu projektach europejskich, które zawierają ten rodzaj uczenia się. Jeśli chciałbyś podzielić się swoimi pomysłami na ten temat, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem.

Zobacz również