Kredyty na innowacje technologiczne

Kredyty na innowacje technologiczne (http://kredytytechnologiczne.info.pl/cjxy/zakres-uslug.html) to idealny sposób na połączenie dotacji z klasycznym kredytem bankowym. Możliwości skorzystania z takiej opcji uległy właśnie poszerzeniu i warto się dokładnie przyjrzeć temu tematowi.

Całe przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa BGK oraz banków komercyjnych. To właśnie banki są tutaj najważniejszym elementem, ponieważ to one najbardziej ryzykują swój kapitał i to na ich barkach spoczywa ocena wykonalności ekonomicznej projektu zaplanowanego przez podmiot starający się o określoną dotację. Zadaniem BGK jest tutaj z kolei ocena, czy projekt spełnia kryteria wymagane do dofinansowania i jeśli decyzja jest pozytywna, następuje spłata części kredytu przez podmiot publiczny.

W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca stara się o kredyt w banku, a BFG pomaga w jego spłacie. W tym podejściu finansowane mogą być całkiem duże przedsięwzięcia, ponieważ maksymalna kwota kredytu obejmowanego programem częściowej spłaty wynosi aż 6 milionów złotych. Dotacja w tym przypadku nie ma formy bezpośredniego zastrzyku kapitału, ale Skarb Państwa efektywnie zmniejsza zadłużenia podmiotu prywatnego wobec banku komercyjnego wynikające z tytułu pożyczki. Nie da się ukryć, że jest to bardzo atrakcyjna propozycja. W chwili obecnej w programie dofinansowanych kredytów na innowacje technologiczne bierze udział dwadzieścia różnych banków komercyjnych.

Wielkość dofinansowania, na jakie można liczyć z ich strony, nie zależy jednak od nich samych. Przygotowywane są specjalne aktualizacje programu, dzięki którym ścieżka do uzyskania pieniędzy będzie krótsza oraz łatwiejsza, ale sam fakt uzyskania pieniędzy oraz wysokość dofinansowania zawsze będzie zależny od rodzaju zaproponowanego projektu. Chodzi po prostu o to, by mieć dobry pomysł na innowacyjny biznes. Po decyzję o dofinansowaniu projektu można się zgłosić do BFG, kiedy bank udzieli promesy. Promesa to oczywiście jeszcze nie kredyt. Dopiero po uzyskaniu z BFG decyzji, że projekt się kwalifikuje i pieniądze Unii Europejskiej zostaną przekazane na wskazany przez przedsiębiorcę cel, można wrócić do banku i dokończyć proces uzyskiwania finansowania. Rozliczenia na linii BFG – bank prowadzone są już bez udziału kredytobiorcy.

Zobacz również