Najlepsze praktyki w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej (Best Practices in Developing Social Entrepreneurship)

Przedsiębiorcy społeczni (SE) odgrywają znaczącą i wyjątkową rolę w tworzeniu zmian w gospodarce danego kraju. Rola, jaką odgrywają przedsiębiorcy społeczni jest często trudna do zmierzenia, ponieważ zmiany społeczne zachodzą systematycznie w czasie. Przedsiębiorcy społeczni, według Fundacji Schwab, pomagają tworzyć partnerstwa, zwiększają widoczność, ułatwiają dostęp do funduszy i zwiększają wiedzę na temat spraw globalnych. Dzięki temu wielu liderów politycznych i biznesowych może zakładać fundusze społeczne i rozpoczynać działania społeczne w ramach swoich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość społeczna - obejmuje szeroki zakres działań w gospodarce

Przedsiębiorczość społeczna, często uznawana za sektor non-profit, rozwija się na całym świecie. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdza, że "przedsiębiorczość społeczna jest kluczowym elementem europejskiego modelu społecznego i jest ściśle powiązana ze strategią UE 2020, aby wnieść znaczący wkład w społeczeństwo". Z szerokim zakresem działań, SE działa na następujące sposoby.

  • Społeczne przedsięwzięcia biznesowe poświęcone motywacji do pracy dla zysku w sektorze non-profit
  • Przedsiębiorcy wprowadzający zmiany w społeczeństwie
  • Różne portfele "inwestycyjne" wspierające SE
  • Organizacje non-profit wymyślają siebie na nowo, czerpiąc z lekcji wyniesionych ze świata biznesu.

Czego potrzebują Przedsiębiorcy Społeczni?

Podczas gdy Przedsiębiorcy Społeczni pracują nad osiągnięciem zrównoważonego rozwoju, przeszkody są naturalne. Aby osiągnąć ogólny wzrost, Przedsiębiorcy Społeczni muszą mieć dostęp do zasobów. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa społeczne mogą osiągać lepsze wyniki.
- Potrzebujesz więcej paliwa, aby osiągnąć zrównoważony rozwój - SE muszą mieć pieniądze, a inwestycje je przynoszą.

- Subwencje i dotacje w strukturach regulacyjnych i korzystne ustawodawstwo mogą pomóc SE w realizacji większej liczby projektów.
- Dostęp do lepszych informacji oznacza dostęp do lepszych danych i łatwiejszą pracę
- Nowe możliwości skutecznego koordynowania pracy można osiągnąć dzięki lepszej koordynacji
- Przyciąganie nowych przedsiębiorców poprzez uznanie i widoczność jest ważne.

Program MED zapewnia przewagę wśród przedsiębiorców społecznych, którzy odgrywają istotną rolę w tworzeniu zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się więcej na: http://bagdadcafe.pl

Zobacz również