Dorośli się uczą, ale potrzebują więcej zachęty

Siła robocza w Europie starzeje się, ale zbyt mało dorosłych uczestniczy w uczeniu się. W 2014 r. nieco ponad 10 proc. dorosłych (w wieku od 25 do 64 lat) uczestniczyło w uczeniu się przez całe życie, czyli znacznie poniżej docelowego poziomu 15 proc. wyznaczonego przez Unię Europejską (UE) do roku 2020. Pojawiają się sygnały, że więcej pracodawców zapewnia szkolenia, ale potrzebne są inne zmiany, aby zachęcić dorosłych do dalszego uczenia się.

Według badania na temat ustawicznego szkolenia zawodowego (CVTS), które mierzy szkolenia w przedsiębiorstwach, w 2010 r. 38% pracowników uczestniczyło w kursach ustawicznego szkolenia, w porównaniu z 33% w 2005 r. Badanie wykazało również, że mimo iż pracodawcy nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do szkoleń, to jednak nie są oni w stanie zapewnić sobie dostępu do nich. Badanie wykazało również, że pomimo spowolnienia gospodarczego, w latach 2005-2010 odsetek przedsiębiorstw zapewniających szkolenia wzrósł z 60% do 66%. Jednak problemy ze znalezieniem czasu i koszty stanowią przeszkodę zarówno dla pracodawców oferujących szkolenia, jak i dla dorosłych uczestniczących w kształceniu.

Cedefop przeanalizował, w jaki sposób państwa członkowskie UE próbują zwiększyć liczbę osób uczących się dorosłych. Wiele z nich opracowało i rozszerzyło różne formy kształcenia, takie jak kursy modułowe, aby pokonać bariery czasowe. Państwa członkowskie dysponują również szeregiem środków finansowych dla osób indywidualnych i pracodawców w celu przezwyciężenia problemów związanych z kosztami. Jednak korzyści dla jednostki wynikające z uczestnictwa w szkoleniu i dla pracodawcy wynikające z zapewnienia szkolenia również muszą być wyraźniejsze.

W przypadku osób indywidualnych kształcenie dorosłych często nie prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W związku z tym ludzie mogą być zniechęceni do uczestnictwa. Możliwości walidacji wszystkich rodzajów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym odbywającego się w miejscu pracy, tak aby można je było zaliczyć do uznawanych kwalifikacji i/lub innych ścieżek kształcenia, mogłyby zachęcić większą liczbę dorosłych do uczestnictwa.

Na to, jak pracodawcy postrzegają korzyści płynące z uczenia się dorosłych, wpływa ich strategia biznesowa. CVTS z 2010 r. wykazał, że dla 77% przedsiębiorstw, które nie organizują szkoleń, głównym powodem był brak potrzeby. Ale to, czy przedsiębiorstwo zapewnia szkolenia, czy nie, może zależeć od tego, czy postrzega szkolenia jako średnio- czy długoterminową inwestycję w konkurencyjność i innowacje. Badanie Eurobarometru z 2013 r. wykazało, że 51% przedsiębiorstw UE inwestujących w szkolenia spodziewa się, że korzyści będą trwały krócej niż dwa lata. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu włączenia uczenia się dorosłych do ich strategii biznesowych może zachęcić większą liczbę pracodawców do organizowania szkoleń.

Więcej na: http://naturalnieskuteczni.pl

Zobacz również