Aktualności

Top 5 polecanych

Top News

 • Kredyty na innowacje technologiczne

  Kredyty na innowacje technologiczne (http://kredytytechnologiczne.info.pl/cjxy/zakres-uslug.html) to idealny sposób na połączenie dotacji z klasycznym kredytem bankowym. Możliwości skorzystania...

 • Jak UE wspiera zakładanie i rozwój firm?

  Trudno będzie walczyć o założenie firmy w momencie, gdy nie mamy odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego. Nie oznacza to, że jego zdobycie nie będzie możliwe. Wśród tych źródeł...

 • Zanim przygotowywać będziemy wnioski o dofinansowanie unijne należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań, które ułatwią nam przygotowywanie stosownego wniosku. 1. Jasno i precyzyjnie zdefiniuj cel projektu Pewnie dla wielu osób...

 • Nasz kraj jako pierwszy uzyskał zgodę na dzielenie funduszy w ramach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, gdy chodzi o realizację programów w nowej perspektywie. W sumie udało się przygotować już 11 tego typu projektów...

 • W ciągu ostatnich lat za sprawą wsparcia z Funduszy Europejskich powstało blisko siedemdziesiąt funduszy seedowych. Zainwestowały one w blisko tysiąc start – upów. W kolejnych latach jeszcze więcej pochodzących z Unii...

 • Dotacje unijne przekazywane na rozwój małych przedsiębiorstw, a w szczególności na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób nie będących przedsiębiorcami, co do zasady nie podlegają zwrotowi. Są to pieniądze po prostu...

 • Jeśli przyjrzymy się krajowym programom funduszy europejskich to okazuje się, że najwięcej środków ma do rozdysponowania Program Infrastruktura i Środowisko. Jako sprawę priorytetową program potraktował gospodarkę...

 • Trzeci krok – szkolenia, pisanie biznesplanu i złożenie wniosku W momencie, gdy wniosek zostanie już przyjęty można również oczekiwać, że będziemy również zakwalifikowani. Następnie należy brać udział w szkoleniach...