III Spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu "Europejczycy na międzykulturowym rynku pracy"

W dniach 8 - 12 września 2014 r. w Larissie w Grecji odbyło się trzecie spotkanie ponadnarodowe projektu europejskiego "Europejczycy na międzykulturowym rynku pracy " w ramach partnerstwa edukacyjnego GRUNDTVIG europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie".

Na początku spotkania polski zespół zaprezentował zintegrowany materiał pomocniczy do Learning Seminars, jaki powstał w wyniku badań wtórnych partnerów w poszczególnych krajach. Materiał ten będzie wykorzystywany przez każdego z partnerów jako materiał pomocniczy przy materializacji seminariów szkoleniowych Learning.

Następnie zespół z Rumunii przedstawił szczegółową prezentację metodologii wdrażania seminariów szkoleniowych. Zgodnie z metodologią seminaria zostaną przeprowadzone w okresie październik 2014 - luty 2015 i weźmie w nich udział 15 osób bezrobotnych.

Partnerzy odwiedzili wiejską spółdzielnię kobiet znajdującą się w gminie Elassonas. Głównym zagadnieniem wizyty była Spółdzielnia Kobiet jako alternatywa dla bezrobocia oraz parametry przedsiębiorczości kobiet wiejskich.

Odbyła się również wizyta kulturalna w Meteorze. Metéora to jeden z największych i najważniejszych kompleksów klasztorów prawosławnych w Grecji. Sześć klasztorów zbudowanych jest na naturalnych filarach skalnych z piaskowca, na północno-zachodnim skraju Równiny Tesalskiej w pobliżu rzeki Pineios i gór Pindus, w środkowej Grecji.

Zdjęcia:


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Zobacz również