Korzyści wynikające z uczenia się w miejscu pracy

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, zapotrzebowanie na doświadczenie zawodowe i umiejętności jest wysokie. W związku z tym firmy mają trudności z obsadzeniem stanowisk, a pracownicy ze znalezieniem pracy. Ale pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe, że tak się dzieje, skoro obie strony chcą w zasadzie tego samego? Powody, dla których tak się dzieje, są różne, ale to nieistotne dla dzisiejszego tematu. Ten artykuł jest o tym, jak kształcenie oparte na pracy przynosi korzyści zarówno firmom, jak i pracownikom. Konkretnie, przeanalizujemy wpływ inicjatyw związanych z kształceniem w miejscu pracy na zatrudnienie.

Korzyści z uczenia się w miejscu pracy dla pracowników

W programach uczenia się w miejscu pracy zarówno młodzież, jak i dorośli mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu zawodowego - uczenie się w miejscu pracy przynosi korzyści wszystkim, którzy biorą udział w takich programach, a zwłaszcza osobom w niekorzystnej sytuacji.

Na przykład, ten rodzaj uczenia się jest przydatny dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Zazwyczaj mają oni niewielki lub żaden dostęp do możliwości edukacyjnych i sieci zawodowych. Ale jakie są konkretne korzyści z uczenia się w miejscu pracy, które oni zyskują?

  1. Zdobycie doświadczenia zawodowego. Programy uczenia się w oparciu o pracę pozwalają uczestnikom rozwijać umiejętności i zdolności. Istnieją umiejętności zawodowe i techniczne poszukiwane przez pracodawców, które są trudne do zdobycia w klasie.
  2. Zdobycie wiedzy o branży. Wielu studentów myśli, że chce podążać konkretną ścieżką zawodową. Ale bez wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie, ryzykowne jest podjęcie zobowiązania. Dlatego zaleca się, aby studenci najpierw odbyli staż w interesującej ich dziedzinie, aby sprawdzić, czy im się to podoba.
  3. Znajdź stałą pracę. Wiele staży zwiększy wartość Twojego CV, co pomoże Ci znaleźć pracę w pełnym wymiarze godzin. Jeśli chcesz stworzyć CV, które przykuje uwagę rekrutera, możesz skorzystać z usługi tworzenia CV online, która posiada wspaniałe szablony.

Korzyści z uczenia się w miejscu pracy dla pracodawców

W ten sam sposób, kształcenie oparte na pracy pozwala pracodawcom na znalezienie potrzebnej siły roboczej na dwa sposoby. Po pierwsze, pracodawca może wspólnie ze szkołą opracować program kształcenia opartego na pracy. Pracodawcy poszukują specyficznych umiejętności, które trudno jest rozwinąć w klasie. Jednak dzięki określonym zmianom w programie nauczania, pracodawca może uzyskać dostęp do dużej puli kandydatów z pożądanymi umiejętnościami.

Po drugie, pracodawcy korzystający z programów nauczania opartych na pracy tworzą wykwalifikowaną siłę roboczą dostosowaną do ich potrzeb. Uczący się w miejscu pracy rozwijają zarówno ogólne umiejętności zawodowe, jak i umiejętności poszukiwane przez pracodawcę. Oto, w jaki sposób uczenie się w miejscu pracy przynosi korzyści pracodawcom:

  1. Tworzenie przyciągania talentów. Każda firma ma pewne stanowiska, które są trudniejsze do obsadzenia niż inne. Zamiast czekać, aż odpowiedni talent zapuka do ich drzwi, kształcenie oparte na pracy pozwala na stworzenie własnej puli talentów. W ten sposób, będą mieli dostęp do różnych CV i puli umiejętności, które mogą pokryć ich potrzeby.
  2. Bądź wspaniałym miejscem do pracy. Pracownicy postrzegają inicjatywy związane z kształceniem w miejscu pracy jako coś pozytywnego. W efekcie zmniejsza się rotacja pracowników, ponieważ czują, że pracodawca ich ceni i dba o ich rozwój zawodowy.
  3. Zapewnij dobrobyt w biznesie. Stworzenie wykwalifikowanej siły roboczej ma ogromny wpływ na regionalną gospodarkę. Wykwalifikowana siła robocza przyciąga więcej inwestycji biznesowych, zmniejsza bezrobocie i zwiększa wydatki konsumentów.

Wnioski

Przyczyn bezrobocia jest wiele. Jednak w przypadku bezrobocia wynikającego z braku talentów lub niedopasowania umiejętności, kluczowa jest komunikacja. Dzięki lepszej komunikacji między przedsiębiorstwami a szkołami, uczniowie mogą lepiej przygotować się do przejścia do środowiska pracy. Uczenie się w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom i może odegrać kluczową rolę w zmniejszaniu bezrobocia i wzroście gospodarczym.

Więcej na: http://naturalnieskuteczni.pl

Zobacz również