Podstawowe informacje do rozważenia dla firm społecznych

Przedsiębiorstwa społeczne to specyficzny rodzaj przedsiębiorstw, w których cel społeczny przeplata się z zyskiem. Tego typu przedsiębiorstwa kierują się misją, służąc sprawie społecznej, a jednocześnie są wspierane finansowo, poprzez wykorzystanie handlu, w celu utrzymania ich zrównoważonego rozwoju.

Rodzaje przedsiębiorstw społecznych: Model działania

Misja społeczna i działalność tego typu przedsiębiorstw mają na celu zaspokojenie potrzeb społecznych. Istnieją jednak różne rodzaje modeli, które można zastosować, aby zwiększyć ich funkcjonalność jako przedsiębiorstw społecznych.

Po pierwsze, istnieje typ przedsiębiorczości, w którym ich działanie opiera się na innowacji. W szczególności, innowacyjny produkt jest projektowany w celu dostarczenia rozwiązania, które służy problemowi społecznemu. Innym rodzajem planu operacyjnego są przedsiębiorstwa społeczne, których projekt opiera się na zapewnieniu zatrudnienia dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wreszcie, istnieje również model przedsiębiorczości, który osiąga wpływ społeczny poprzez oddanie. Mianowicie, odnosimy się do przedsiębiorstw, które oferują zwrot społeczny w przypadku zakupu.

Cechy, które powinna zawierać przedsiębiorczość społeczna

Idea stojąca za biznesem, który jest motywowany społecznie, powinna uwzględniać następujące cechy:

  • Przedsiębiorcy powinni wybrać sprawę, która naprawdę ich reprezentuje, aby uczynić z niej swoją misję. Powinni zająć się potrzebą społeczną, której znaczenie mogą zrozumieć, przyczyniając się do jej rozwiązania.
  • Nieszablonowe myślenie, jeśli chodzi o wkład w daną sprawę. Dlatego też, innowacyjne podejście jest niezbędne.
  • Zrównoważony rozwój to cecha, która ma dwojakie zastosowanie. Przedsiębiorcy powinni stosować tę cechę zarówno do dostarczania trwałych rozwiązań, do wybranej przez siebie misji społecznej, jak i do planu operacyjnego przedsiębiorstwa.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) w pełni popiera model biznesowy przedsiębiorczości społecznej, ponieważ dostrzega wkład ekonomiczny i społeczny. W związku z tym, udział instytutu w projektach europejskich, o odpowiedniej treści, jest niezbędny.

Wśród projektów, w których uczestniczy iED, jest "ASE: Sojusz na rzecz przedsiębiorczości społecznej" - projekt w ramach programu Erasmus+, który został opracowany w celu rozwijania umiejętności istotnych dla przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań w sprawach społecznych.

Zobacz również