Dotacja z UE na rozpoczęcie działalności 2016 – krok po kroku cz II

Trzeci krok – szkolenia, pisanie biznesplanu i złożenie wniosku

W momencie, gdy wniosek zostanie już przyjęty można również oczekiwać, że będziemy również zakwalifikowani. Następnie należy brać udział w szkoleniach oraz spotkaniach z doradcami, które mają indywidualny charakter. Szkolenie przede wszystkim przygotowuje do pisania biznesplanu (Przygotowanie biznesplanu oraz wniosku o dotację można zlecić również zewnętrznej firmie: http://www.a1europe.pl/skuteczna-pomoc-w-zakresie-pisania-wnioskow-o-dotacje-unijne ). Dlatego warto do tego odpowiednio się przygotować, ponieważ w ten sposób przygotujemy ten projekt, który potem przyniesie nam sukces. Duże znaczenie będzie miało również to jaki mamy statut przy składaniu wniosku. Osoby młode oraz bezrobotne są oceniane lepiej i oczywiście mają większe szanse na to, że wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli będziemy mieli za sobą szkolenie z przygotowywania biznesplanu należy się również konsultować z doradcą, który specjalnie do nas będzie przypisany, by organizować wsparcie w zakresie dofinansowania.

Czwarty krok – zabezpieczenie dotacji

Jeśli uda się już przejść wszystkie etapy będzie trzeba jeszcze doprowadzić do poręczenia. Jeśli nie będziemy w stanie tego osiągnąć to nie uda nam się uzyskać pieniędzy z UE. Warto więc poszukać poręczycieli wszędzie, by mieć perspektywę przyjęcia tego wniosku. Można decydować się na różne formy. Dostępny będzie weksel z poręczeniem, poręczenie zwykłe z dwoma osobami, gwarancja bankowa, zastaw na prawach, rzeczach oraz blokada rachunku. Jest to konieczne i trzeba liczyć się z tym, że nie ma szans środki. Jeśli uda się znaleźć poręczyciela będzie można liczyć na podpisanie umowy a potem już tylko będzie czekanie na przelew, który do nas dotrze. Jeśli więc chcemy liczyć na dodatkowe środki z UE to niestety poręczyciel będzie element niezbędnym i nie ma żadnych szans na to, by sobie z tym poradzić. Jeśli nie postaramy się o znalezienie takiej osoby to niestety nie otrzymamy należytego wsparcia.

Piąty krok – wsparcie pomostowe

Poza dotacją będzie można również starać się o uzyskiwanie tak zwanego wsparcia pomostowego. Jest to kwota, która będzie wypłacana raz w miesiącu przez pół roku. Dodatkowe pieniądze będzie można również przeznaczać na stałe koszty, w ramach których wymienić będzie można czynsz, abonament, telefon czy usługi księgowe. Trzeba podobnie jak w przypadku wniosku o dotację bardzo dokładnie określić na co mają być przeznaczone te środki, które w ramach wsparcia pomostowego będziemy uzyskiwać. Wszystkie rachunki jakie będziemy mieli w trakcie wydawania tych środków będziemy musieli zbierać, ponieważ następnie konieczne będzie rozliczenie tych wszystkich pieniędzy jakie będziemy uzyskiwać, inaczej bowiem możemy się narazić na poważne problemy.

Zobacz również