Przejście od szkolenia w epoce przemysłowej do szkolenia w epoce informacyjnej

Zanurzenie i przekształcenie pracowników w osoby przyczyniające się do wzrostu wydajności osiąga się dzięki szkoleniom opartym na doświadczeniu, które przyciągają i inspirują.

Ciągłe kształcenie pracowników jest ważne dla utrzymania konkurencyjności firmy w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Nauczanie pracowników najbardziej efektywnych metod i technik wykonywania zadań ma kluczowe znaczenie dla bycia znanym jako lider lub naśladowca w branży. Liderzy branżowi zatrudniają i zatrzymują najlepszych pracowników, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej uważają, że inwestowanie w program szkolenia w miejscu pracy przeznaczony dla pracowników ery informacyjnej jest tanie.

W epoce przemysłowej programy szkoleniowe dla pracowników polegały na mówieniu i pokazywaniu pracownikom, jak wykonać serię prostych czynności lub procedur, aby odnieść sukces. Jednak dzisiejsi pracownicy są lepiej wykształceni i lepiej znają się na technice, ponieważ zostali wychowani i wykształceni w erze informacji. Obecnie istnieją dwa główne rodzaje programów rozwoju zawodowego: przyrostowy (epokaprzemysłowa) i zanurzeniowy (epoka informacyjna).

Zanurzenie angażuje pracowników w doświadczenia związane z przyjmowaniem ról. Doświadczenia te aktywnie angażują pracowników w rzeczywiste sytuacje, mają na celu wysłuchanie ich pomysłów i obaw oraz zajęcie się nimi, a jednocześnie traktowanie ich jak dorosłych uczących się. Program rozwoju zawodowego musi angażować pracowników poprzez zanurzenie i transformację, aby spełnić krótko- i długoterminowe cele firmy.

Pięć kroków do udanego rozwoju zawodowego

Aby wyprowadzić szkolenia pracowników z ery przemysłowej i wprowadzić je w erę informacji, instruktorzy rozwoju zawodowego muszą zmienić swoje praktyki. Muszą oni zapewnić pracownikom środowisko sprzyjające uczeniu się. Większość ludzi przeżyła szkolenie zawodowe w ciasnej, zatłoczonej i niewygodnej sali szkoleniowej. Większość osób przebywających w takich warunkach spędza większość czasu, patrząc na zegarek i zastanawiając się, kiedy skończą się tortury. Rozwój pracowników w erze informacji musi zacząć się od:

1. Oferowania zanurzenia i transformacji

Jednogodzinne, czterogodzinne lub jednodniowe samodzielne warsztaty nie sprawdzają się na dłuższą metę ze względu na słabą retencję. Pracownicy muszą być przez pewien czas zanurzeni w programie szkoleniowym, aby utrwalić procedury i techniki. Daje to pracownikom szansę na zastosowanie, zbadanie i przemyślenie, co prowadzi do zmiany ich poglądów i przekonań poprzez rozwiązywanie problemów. Dzięki takiemu podejściu w pracownikach zachodzi przemiana, a firma osiąga swój ostateczny cel, jakim jest poprawa wyników pracy, efektywności i zwiększenie produktywności.

2. Poszerzanie wiedzy pracowników poprzez szkolenia

Instruktorzy prowadzący warsztaty często podchodzą do rozwoju zawodowego pracowników w taki sposób, jakby byli oni jedynie "użytkownikami". Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem jednokierunkowego przekazywania faktów i wiedzy za pomocą dowodów pracowniczych. Odpowiedzi Pata są przygotowywane z wyprzedzeniem przez konsultanta lub personel szkoleniowy. W rzeczywistości "użytkownicy" po sesji szkoleniowej ery przemysłowej mają poczucie, że "robią to, co im się każe".

Szkolenie z epoki informacyjnej wymaga wkładu ze strony pracowników w celu opracowania najlepszych praktyk wdrażania nowych procedur, programów i technik. W ten sposób pracownicy zyskują poczucie współodpowiedzialności za proces i większe wsparcie dla firmy.

3. Nauka oparta na doświadczeniu prowadzi do transformacji

Aktywne zaangażowanie pracowników w proces rozwoju zawodowego prowadzi do komfortowej transformacji pracowników. Aby osiągnąć transformację, pracownicy muszą doświadczyć nowych procedur i technik podczas początkowych i uzupełniających sesji rozwoju zawodowego.

4. Przyciąganie i inspirowanie pracowników

Zbyt wiele warsztatów szkoleniowych jest nudnych, suchych i oferuje pracownikom niewielkie zaangażowanie umysłowe. Instruktorzy rozwoju zawodowego muszą zmienić swój sposób bycia na dramatyczny, używając języka ciała sugerującego otwartość na pytania i sugestie, wysoki poziom energii oraz strategie angażowania pracowników. Wykład jako główny model prowadzenia zajęć jest nudny dla pracowników. Kiedy pozwala się pracownikom uczestniczyć w procesie nauczania i uczenia się, stają się oni zaabsorbowani i zainspirowani do działania.

5. Zapewnienie odpowiedniego finansowania jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu

Koszt zatrudnienia specjalisty ds. szkoleń i finansowania rozwoju zawodowego w epoce informacyjnej ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia pracowników w twórców, a nie tylko "pracowników". Pieniądze wydane na program, który angażuje i przekształca pracowników, przyczyniają się do poprawy wyników finansowych poprzez zwiększenie zadowolenia pracowników, zatrzymanie najlepszych pracowników, poprawę wyników pracy i zwiększenie wydajności.

Tworzenie połączeń

Rozwój zawodowy w erze informacji sprawia, że pracownicy chętnie przyczyniają się do realizacji krótko- i długoterminowych celów firmy. Kiedy pracownicy są zaangażowani w proces szkolenia, rozwija się w nich poczucie odpowiedzialności, ponieważ czują, że firma się nimi interesuje i słucha ich sugestii. Jest to zwrot o 180 stopni w stosunku do sposobu postrzegania szkoleń rozwijających pracowników w epoce przemysłowej. Szkolenie w erze informacji wymaga od instruktorów pomocy pracownikom w ich dążeniu do sukcesu w kształceniu ustawicznym.


Autor

Nicholas H. Parker jest autorem esejów na essaywritercheap.org. W firmie, w której pracował, zarządzał zespołem zajmującym się treścią. Nicholas pisze artykuły, aby dzielić się swoją wiedzą z innymi i zdobywać nowe umiejętności. Poza tym, bardzo interesuje się sferą projektowania stron internetowych.

Zobacz również