Jak UE wspiera zakładanie i rozwój firm?

Trudno będzie walczyć o założenie firmy w momencie, gdy nie mamy odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego. Nie oznacza to, że jego zdobycie nie będzie możliwe. Wśród tych źródeł z jakich będzie można korzystać są również dotacje przyznawane przez UE.

Własny biznes to takie rozwiązanie, które obecnie jest chętnie wybierane i coraz większa grupa młodych osób ku temu będzie się kierować. Szczególnie osoby, które na rynku pracy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca będą mogły oczekiwać, że takie finansowe wsparcie będzie miało dla nich istotne znaczenie i dzięki temu będą mogły szukać dla siebie szans na skuteczny rozwój. Nasi rodacy jak się obecnie okazuje coraz chętniej stawiają na samozatrudnienie. Patrząc na dane z GUS zobaczymy, że każdego miesiąca zakłada się około 17 tysięcy nowych firm.

Finansowanie zewnętrzne to już nie tylko kredyty bankowe czy finansowanie społecznościowe ( http://www.a1europe.pl/skuteczna-pomoc-w-zakresie-pisania-wnioskow-o-dotacje-unijne ). Okazuje się, że takim bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie środki jakie będzie można uzyskiwać w ramach finansowania z UE. Perspektywa na lata 2014-2020 daje wiele możliwości, ponieważ mamy zróżnicowane grupy przygotowywanych programów. Osoby, które chcą zakładać firmę na obszarze wiejskim mogą myśleć o środkach, które pochodzą ze specjalnego programu przygotowywanego dla obszarów wiejskich. Jeśli jesteśmy mieszkańcami miast wsparciem mogą być specjalne programy regionalne, które przygotowuje się pod kątem różnych województw zwracając uwagę na ich indywidualne uwarunkowania.

Ciekawe rozwiązania będą także czekać na osoby z inicjatywami i potencjałem na innowacyjną technologię, usługę czy projekt. W tym przypadku bowiem pieniądze będą dostarczone w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Tradycyjnie na szczególne wsparcie liczyć mogą obecnie te osoby, które mieszkają na terenie Polski Wschodniej. Tam bowiem przygotowywane są programy szczegółowe dopasowane właśnie do tego regionu. Jeśli chodzi o UE to daje ona wiele możliwości przedsiębiorstwom, gdy chodzi możliwe wsparcie o jakie będzie można się obecnie starać. Nam jednak powinno przede wszystkim zależeć na tym, by dobrze zapoznać się z tym jak to wszystko funkcjonuje i pośród tych programów będzie można jakichś propozycji dla siebie szukać.

Zobacz również