O krajowych programach funduszy europejskich

Jeśli przyjrzymy się krajowym programom funduszy europejskich to okazuje się, że najwięcej środków ma do rozdysponowania Program Infrastruktura i Środowisko. Jako sprawę priorytetową program potraktował gospodarkę niskoemisyjną. Mimo, że na ten cel zostały przeznaczone największe fundusze, to sporą pulę środków zarezerwowano również dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozwój infrastruktury technicznej oraz na ochronę środowiska naturalnego.

Program Inteligentny Rozwój jest kolejnym programem. Spośród wszystkich programów realizowanych w Unii Europejskiej jest on największy ( http://www.a1europe.pl/oferta/oferta-na-kompleksowe-pozyskiwanie-i-obsluge-dotacji-unijnych ). Pieniądze z niego mają służyć finansowemu wspieraniu badań, rozwojowi i inwestycjom. Środki z programu mają zostać przeznaczone przede wszystkim na wspieranie wspólnych przedsięwzięć naukowców i przedsiębiorców. Obie strony mogą odnieść dzięki temu duże korzyści. Program Inteligentny Rozwój skupia się przede wszystkim na wspieraniu całokształtu procesu innowacji.

Na wsparcie można liczyć już na etapie opracowywania idei, przygotowania prototypu aż po etap końcowy, którym będzie komercyjne wykorzystanie opracowanego przedsięwzięcia. Interesującym programem jest także program Wiedza, Edukacja, Rozwój. Program został stworzony z myślą o aktywizowaniu młodych ludzi przed trzydziestym rokiem życia, którym nie udało się znaleźć pracy. Z tego programu część środków przekazywana jest także na innowacje społeczne oraz szkolnictwo wyższe. Z myślą o przyszłości powstał program Polska Cyfrowa. Jego główne założenie ma na celu doprowadzić do zwiększenia obszarów z dostępem do Internetu. O środki z programu mogą ubiegać się między innymi urzędy, które chcą wdrożyć dostępność usług świadczonych drogą internetową.

Wśród programów regionalnych dużym zainteresowaniem przyszłych beneficjentów dużym zainteresowaniem cieszy się program Polska Wschodnia. Już jego nazwa wskazuje, że jest on skierowany przede wszystkim do województw położonych we wschodnich rejonach naszego kraju. Województwa, które z niego skorzystają mają szansę stać się bardziej konkurencyjne w stosunku do pozostałych województw, mogą wdrażać także różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym.

Zobacz również