297 mln euro na działania na rzecz uchodźców i społeczności lokalnych w Jordanii i Libanie

W celu wsparcia uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii i Libanie, Unia Europejska przeznaczyła budżet w wysokości 297 mln euro na przyjęcie nowego pakietu pomocowego. Budżet ten zostanie przyznany za pośrednictwem regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski. Rozszerzony zostanie również mandat funduszu powierniczego. Dzięki temu wszystkie projekty funduszu powierniczego będą mogły być realizowane do 2023 roku.

"Nowo przyjęty pakiet pomocy zapewni dalsze wsparcie dla uchodźców i społeczności przyjmujących w zakresie środków do życia, ochrony socjalnej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej po przystępnych cenach oraz infrastruktury wodnej i ściekowej. Działalność unijnego funduszu powierniczego odegrała zasadniczą rolę w zapewnieniu istotnej pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Syrii oraz krajom przyjmującym uchodźców. Rozszerzenie regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski pozwala nam kontynuować nasze wsparcie dla ludzi w potrzebie i dla całego regionu."

Olivier Varhelyi, komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia

Działania, które zostaną połączone i będą stanowić pakiet pomocowy na rzecz wsparcia uchodźców i społeczności przyjmujących, są następujące:

  • 45 mln euro na wsparcie rozwoju gospodarczego i stabilności społecznej w Libanie w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju lokalnego;
  • 48 mln euro na poprawę usług publicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla lokalnych społeczności przyjmujących i uchodźców syryjskich w Libanie;
  • 70 mln EUR na lepszy dostęp do wysokiej jakości, sprawiedliwych i przystępnych cenowo usług zdrowotnych dla najsłabszych grup społecznych w Libanie;
  • 59 mln EUR na wzmocnienie samodzielności uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, działania na rzecz integracyjnego krajowego systemu ochrony socjalnej oraz tworzenie możliwości godnej pracy dla Syryjczyków;
  • 39 mln EUR na ustanowienie zintegrowanego systemu zarządzania odpadami stałymi w obozach dla uchodźców syryjskich i sąsiednich społecznościach w Jordanii w celu poprawy zdrowia, warunków środowiskowych i stworzenia możliwości zatrudnienia;
  • 36 mln EUR na wsparcie potrzeb palestyńskich uchodźców z Syrii w Jordanii i Libanie.

Ten nowy pakiet pomocy przyniesie zmiany i dodatkowe wsparcie dla społeczności i osób potrzebujących. Został on przyjęty przez Radę Operacyjną Funduszu Powierniczego UE. Jej celem jest zbliżenie Komisji Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i Turcji.

W skład Rady Operacyjnej wchodzą posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak również wielu przedstawicieli Banku Światowego, Funduszu Powierniczego na rzecz Odbudowy Syrii, Iraku, Jordanii i Libanu. Ogólnie rzecz biorąc i dodając do równania ten nowy pakiet, fundusz powierniczy osiąga w sumie 1,8 miliarda euro, które zostały i zostaną przekazane na konkretne działania w całym regionie. Działania, które mają na celu pomoc zarówno uchodźcom, jak i krajom przyjmującym.

Kilka słów o Regionalnym Funduszu Powierniczym UE jako odpowiedzi na Kryzys Syryjski

Fundusz Powierniczy został utworzony w grudniu 2014 roku. Miał znaczący udział we wsparciu Eu na rzecz pomocy syryjskim uchodźcom i krajom sąsiadującym z Syrią. Budżet, który jest przekazywany za pośrednictwem Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski, nadal rośnie, mając na celu wzmocnienie i zintegrowanie odpowiedzi pomocowej UE na kryzys

Zobacz również