Krótkoterminowe szkolenie Wspólnego Sztabu RESPECT na Cyprze

iED ogłasza pomyślne zakończenie pierwszego szkolenia RESPECT. Wydarzenie miało miejsce w Nikozji, na Cyprze, w dniach 28 czerwca - 2 lipca 2021 roku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu "RESPECT: Youths' REspect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship, and Tolerance through creativity".

Krótkie wprowadzenie do projektu RESPECT

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+ skierowany do osób pracujących z młodzieżą, trenerów, artystów, którzy działają w obszarze edukacji młodzieży. Założeniem projektu jest nauczanie młodzieży następujących pojęć: solidarność, pokój, równość, obywatelstwo, tolerancja. Jednakże, projekt przewiduje uwzględnienie różnych potrzeb młodzieży w każdym kraju. Ogólnym celem projektu jest osiągnięcie integracji społecznej młodzieży wywodzącej się z mniejszości kulturowych. Jest to strategiczne partnerstwo 4 organizacji, pochodzących z Cypru, Grecji, Bułgarii i Polski.

Więcej informacji na temat projektu RESPECT można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Szkolenie RESPECT: W skrócie

Podczas pięciodniowego wydarzenia trenerzy z Polski, Bułgarii, Grecji i Cypru przeszli szkolenie z zakresu szacunku, solidarności, różnorodności i inkluzji. Harmonogram obejmował zajęcia na świeżym powietrzu, za każdym razem w innym otoczeniu. Ponadto, plan zajęć miał na celu promowanie więzi, ducha zespołowego, edukacji i rozrywki wśród uczestników. W szczególności, formacja harmonogramu była następująca:

  • 28 czerwca, miał miejsce pierwszy dzień szkolenia. Dzień ten obejmował działania związane z przełamywaniem lodów; iED zapewnił szkolenie w zakresie języka związanego z płcią w dziennikarstwie.
  • Plan działań na drugi dzień skupiał się na zdrowiu emocjonalnym i typach osobowości.
  • Trzeci dzień dotyczył zdrowia emocjonalnego, sposobów zapobiegania mobbingowi oraz budowania zaufania i współpracy.
  • Czwarty dzień obejmował zajęcia dotyczące sztuki poczty.
  • Wreszcie, piąty dzień był poświęcony ocenie i przyznaniu certyfikatów.

iED jest zadowolona z wyników i jakości pierwszego szkolenia RESPECT. Ponadto, nasz zespół z niecierpliwością czeka na kolejne szkolenie w ramach projektu, które już wkrótce odbędzie się w Sofii, w Bułgarii.

Zobacz również