Stosunki między Radą Europy a UE w dziedzinie ochrony danych

W trzeciej części wywiadu Sophie Kwasny wyjaśnia, jaka jest wartość dodana konwencji nr 108 w porównaniu z dyrektywą 95/46 oraz wartość dodana modernizacji konwencji nr 108 w porównaniu z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych. Wyjaśnia również wpływ Brexitu na tę modernizację i na koniec przypomina, dlaczego specjaliści unijni powinni poświęcić więcej uwagi Konwencji 108 i jej modernizacji.

Dalsze czytanie:

  • Komunikat Komisji Europejskiej "Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie", styczeń 2017 Strona Rady Europy poświęcona ochronie danych osobowych Przegląd pierwszej części wywiadu na temat pionierskiej roli Rady Europy w ochronie danych Przegląd drugiej części wywiadu na temat modernizacji Konwencji 108 Rady Europy

Sophie Kwasny kieruje Wydziałem Ochrony Danych Rady Europy, organizacji międzyrządowej założonej 5 maja 1949 r. i mającej siedzibę w Strasburgu. Jest odpowiedzialna za prace normalizacyjne w dziedzinie ochrony danych (w szczególności za bieżącą modernizację sztandarowej konwencji Rady Europy o ochronie danych, "konwencji nr 108") oraz prywatności, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii i Internetu. Ma wykształcenie prawnicze i od prawie dwudziestu lat pracuje w Radzie Europy, zajmując się tak różnorodnymi tematami, jak reforma więziennictwa, ubezpieczenia medyczne i społeczne, niezależność systemów sądowniczych i prawo narodowościowe.

Zobacz również