Poradnictwo zawodowe w Europie i znaczenie dostarczania profesjonalistom użytecznej wiedzy i narzędzi

Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do poziomu profesjonalizmu swoich obywateli, gdyż wpływa on bezpośrednio na poziom rozwoju gospodarczego regionu. W 2010 roku, w ramach europejskiej strategii Horyzont 2020, powstało Europejskie Stowarzyszenie Poradnictwa Zawodowego. Jego głównymi celami są: zapewnienie wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy profesjonalistami z regionu, podnoszenie standardów edukacji i profesjonalizmu, promowanie Life-Long Learning, stworzenie warunków do stałej komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

Sieć Euroguidance

Sieć Euroguidance została stworzona w celu zapewnienia mobilności edukacyjnej i zawodowej i jest wspierana przez Komisję Europejską. Członkowie Sieci udzielają konsultacji na temat możliwości odbycia studiów zawodowych i staży za granicą. Pomagają również nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych krajów, co umożliwi wymianę najlepszych praktyk oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju wsparciem, krajowe centra Euroguidance są do Twojej dyspozycji.

Centra doradztwa zawodowego

Ogromne fale imigrantów, otwarte granice i kryzys gospodarczy zmuszają Unię Europejską do zastanowienia się nad sposobami wyjścia z sytuacji. W rezultacie, kwestie standardów zawodowych, rozwoju umiejętności, wymiany wiedzy i walki z wysokim poziomem bezrobocia znalazły się na pierwszym planie. W całej Europie zostały otwarte specjalne centra doradztwa zawodowego. Ich zadaniem jest udzielanie porad dotyczących studiów i możliwości rozwoju kariery. Centra te pomagają również odkryć zainteresowania i talenty danej osoby oraz pomagają wybrać właściwą drogę rozwoju zawodowego. Osoby odwiedzające te centra mogą również uczestniczyć w szkoleniach dotyczących rozwoju kariery zawodowej. Centra doradztwa zawodowego mają duże znaczenie dla osób, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania i potrzebują pomocy i wskazówek w znalezieniu pracy.

Szkolenia i reformy edukacyjne

Programy nauczania w szkołach podstawowych i średnich są zmieniane w większości krajów europejskich, aby mogły one odpowiadać współczesnym potrzebom społeczeństwa. Program nauczania jest zmieniany i zawiera więcej stosowanej wiedzy i umiejętności. Wymagana jest większa różnorodność i elastyczność w możliwościach uczenia się. Studenci muszą mieć możliwość wyboru kursów, które ich interesują, co poprawi ich profesjonalizm i zwiększy motywację do nauki. Specjalne kursy zawodowe powinny być organizowane w celu umożliwienia studentom i absolwentom studiów podyplomowych doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania niezbędnej wiedzy. Sieci zawodowe stworzą również możliwości komunikacji między rówieśnikami, wymiany doświadczeń i będą motywować do tworzenia sieci, co będzie miało korzystny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej.

Zobacz również