Ostatnie kroki EMWOSE w kierunku zakończenia prac

Instytucja Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ogłasza końcowe etapy materializacji europejskiego projektu EMwoSE. EMwoSE to skrót od Empowering Women from Ethnic Minorities through Social Enterprise.

Krótkie wprowadzenie do EMwoSE

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, który promuje równość płci oraz integrację ekonomiczną kobiet z mniejszości etnicznych poprzez przedsiębiorczość społeczną. Partnerzy projektu EMwoSE zidentyfikowali wyzwania, z którymi muszą sobie radzić kobiety należące do mniejszości etnicznych; oraz, stosując podejście multidyscyplinarne i porównawcze, poprzez transnarodowe projekty współpracy, przeprowadzili działania w terenie. Ogólna koncepcja projektu składa się z odpowiedzi na potrzeby, takie jak:

  • Rozwój innowacyjnych i dostosowanych metodologii dla trenerów, pracowników społecznych i odpowiednich stron w celu przekazywania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości kobietom z mniejszości etnicznych. Biorąc pod uwagę kontekst kulturowy i potencjalne problemy w nim powstałe.
  • Oraz zapewnienie dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych online dla kobiet z mniejszości etnicznych, trenerów, pracowników socjalnych i doradców biznesowych.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na oficjalnej stronie EMwoSE.

Przedstawiamy ostatnie kroki EMwoSE

Jednym z kroków podjętych w celu wzmocnienia pozycji kobiet z mniejszości etnicznych poprzez przedsiębiorczość społeczną był przegląd literatury i stworzenie raportu. Raport ten obraca się wokół tematów takich jak: przedsiębiorczość społeczna; umiejętności potrzebne do wejścia na rynek; wzmocnienie pozycji kobiet; potencjalne przeszkody, na jakie napotykają kobiety z mniejszości etnicznych; możliwe strategie wsparcia i polityki, między innymi.

Ponadto utworzono kanał YouTube, który składa się z 35 filmów wideo przedstawiających kobiety o pochodzeniu etnicznym, które odniosły sukces jako przedsiębiorcy społeczni. W filmach tych rozmówczynie dzielą się swoimi doświadczeniami i tym, jak udało im się pokonać wyzwania, które stanęły na ich drodze.

Wreszcie, materiały edukacyjne zostały zebrane w platformę internetową, jako źródło zawierające informacje dotyczące wzmocnienia umiejętności przedsiębiorczych. Platforma jest dostępna dla każdego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat końcowych etapów EMwoSE, można odwiedzić kanał YouTube oraz platformę online.

iED jest zadowolony z postępów w realizacji tego projektu i jest przekonany, że wyniki EMwoSE mogą przyczynić się do budowania przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Zobacz również