Projekt "Umiejętności zawodowe

Nowy projekt został uruchomiony na początku tego roku. Projekt "Umiejętności zawodowe" ma na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci i rynku dla następujących 3 typów grup docelowych:

1. Młodzież i dorośli , którzy szukają wsparcia przy zmianie zawodu i/lub napotykają trudności w dopasowaniu się do rynku pracy.

2. Doradcy zawodowi i inne instytucje pośredniczące oferujące wsparcie zawodowe osobom indywidualnym. Otrzymają oni gotowe do użycia narzędzia i zasoby szkoleniowe, a także dostęp do wielofunkcyjnej platformy, za pośrednictwem której będą mogli zaprezentować swoje usługi, osiągnięcia i dobre praktyki oraz nawiązać kontakt z osobami, które potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności zarządzania karierą.

3. Odpowiednie zainteresowane strony, takie jak decydenci decydenci, eksperci, pracodawcy i instytucje edukacyjne.

Aby osiągnąć powyższy cel, konsorcjum Konsorcjum będzie pracować nad pięcioma głównymi rezultatami projektu:

 • Katalog Umiejętności Zawod owych będzie zawierał listę i wyjaśnienie najbardziej Najważniejsze kompetencje w zakresie zarządzania karierą (CMS), które są potrzebne osobom które są niezbędne do skutecznego kierowania swoim życiem i karierą przez całe życie. Katalog będzie zawierał ramy CMS opisujące wiedzę, umiejętności i postawy w odniesieniu do każdej umiejętności zgodnie z różnymi poziomami poziomów biegłości. Dodatkowo, narzędzie do oceny CMS online pomoże osobom ocenić poziom ich własnych kompetencji w odniesieniu do ram oraz określić możliwości dalszego rozwoju.
 • Kurs MOOC (massive otwarty kurs online), który pomoże osobom w każdym wieku rozwinąć umiejętności zarządzania swoją karierą.
 • Internetowa mapa usług poradnictwa zawodowego usług poradnictwa zawodowego w całej Europy połączy usługodawców z osobami, które potrzebują informacji o karierze i wsparcia.
 • Sieć Umiejętności Zawod owych będzie internetowym narzędziem rozpowszechniania narzędziem, dzięki któremu doradcy zawodowi z całej Europy będą mogli korzystać z wzajemnego uczenia się, dzielenia się dobrymi praktykami, przydatnymi informacjami, narzędziami i zasobów.
 • Raport na temat wpływu polityki będzie podsumuje wyniki projektu, wyciągnięte wnioski i implikacje dla polityki oraz i rozpowszechni je wśród europejskich i krajowych interesariuszy podczas końcowych w 2022 roku.

Strona Partnerstwo w tym projekcie składa się z sześciu różnych organizacji z całej Europy:

 • . Koordynator projektu Business Foundation for Education jest uznanym liderem w dziedzinie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego w Bułgarii, której innowacyjne inicjatywy mają duży wpływ na szanse zatrudnienia i konkurencyjność obywateli.
 • Uniwersytet w Jyvaskyla w Finlandii posiada doświadczenie w zakresie w zakresie poradnictwa zawodowego, zarówno w zakresie szkoleń dla praktyków, jak i badań.
 • Grupa Aspire-Igen - Wielka Brytania jest największą organizacją i szkoleniową w regionie Yorkshire oraz brytyjskim centrum Euroguidance, część dużej sieci działającej w 34 krajach i obejmującej krajowe centra i centrów informacji w zakresie poradnictwa zawodowego.
 • VHS Cham - Niemcy posiada rozległe doświadczenie jako jako dostawca wysokiej jakości edukacji i szkoleń dla różnych grup uczniów, w zakresie opracowywaniu metodologii otwartych zasobów edukacyjnych i programów wspierających indywidualne szanse na zatrudnienie i realizację kariery zawodowej.
 • Instytut Przedsiębiorczości Rozwoju jest grecką organizacją zajmującą się promowaniem innowacji i i wzmacniania ducha przedsiębiorczości. Uczestniczy w ponad 150 projektach dotyczących konkurencyjności obywateli, doradztwa zawodowego, opracowywania innowacyjnych zasobów edukacyjnych oraz tworzenia sieci współpracy i konsultacji w zakresie polityki.
 • Réseau International des Cités Metier - Francja: z międzynarodową siecią obejmującą 33 jednostek informacyjnych i doradczych w 9 krajach, RICDM jest uznanym RICDM jest uznanym dostawcą pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego na poziomie regionalnym, z której korzystają tysiące obywateli w różnym wieku, o różnym pochodzeniu i różnych ścieżkach życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://career-skills.eu oraz na naszej stronie na Facebooku https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/

Zobacz również