Digitize Enterprise Youth-Work Toolkit and Handbook

Youth-Work Toolkit to pierwsza seria wirtualnych narzędzi edukacyjnych mających na celu i) zwiększenie świadomości i umiejętności młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości oraz ii) opracowanie zaleceń politycznych dotyczących rozwoju i wdrażania pracy z młodzieżą w oparciu o technologię cyfrową SMART.

Zestaw narzędzi został opracowany z myślą o osobach pracujących z młodzieżą, aby jednocześnie wspierać cyfrowe podejście do pracy z młodzieżą i zapewniać możliwości pozaformalnego uczenia się przedsiębiorczości i zwiększania szans na zatrudnienie, poprzez udostępnienie im pakietu 30 dostosowanych do potrzeb zasobów cyfrowych, zaprojektowanych wokół koncepcji "Micro-learningu", krótkich i zwięzłych bryłek edukacyjnych, dostarczanych w formatach multimedialnych w celu promowania podejścia blended learning.

Samorodkiedukacyjne" zawarte w zestawie narzędzi obejmują mieszankę zasobów (gry interaktywne, infografiki, podcasty, krótkie filmy e-learningowe, interaktywne studia przypadków, blogi biznesowe), które mogą być zintegrowane z istniejącymi działaniami w pracy z młodzieżą, takimi jak praca w grupach, dyskusje, odgrywanie ról i energizery.

W szczególności zestaw narzędzi składa się z 10 kluczowych tematów dotyczących przedsiębiorczości i zdolności do zatrudnienia:

  • Moduł 1 - Przedsiębiorczość
  • Moduł 2 - Marketing i podstawy zakładania firmy
  • Moduł 3 - Planowanie biznesowe i zrównoważony rozwój
  • Moduł 4 - Zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy
  • Moduł 5 - Przywództwo
  • Moduł 6 - Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
  • Moduł 7 - budowanie sieci kontaktów
  • Moduł 8 - Stres i zarządzanie czasem
  • Moduł 9 - krytyczne myślenie
  • Moduł 10 - Kreatywność i innowacyjność

Każdy temat zawiera trzy różne samorodki edukacyjne.

Wraz z Zestawem Narzędzi opracowanoPodręcznik Praktyka Młodzieżowego (Youth PractitionerHandbook ).

Podręcznik ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z pakietu narzędzi do pracy z młodzieżą. Zawiera on również informacje o tym, jak można zintegrować zasoby cyfrowe w sposób nieformalny w grupach roboczych, podczas odgrywania ról itp.

Poznaj, dowiedz się więcej i korzystaj z Pakietu Narzędzi do Pracy z Młodzieżą wraz z jego Podręcznikiem.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę projektu: http: //www.digitizeenterprise.org/

Śledź na Facebooku: https: //www.facebook.com/digitizenterprise

Youth-Work Toolkit i Handbook zostały opracowane w ramach europejskiego projektu "Digitize Enterprise", w którym IED - The Institute of Entrepreneurship Development uczestniczy jako partner, wraz z South West College (Irlandia Północna) - koordynatorem projektu, DRAMBLYS (Hiszpania), Citizens in Power (Cypr) i Donegal Youth Service (Irlandia).

Zobacz również