RWSFF IO3: W kierunku wzmocnienia pozycji kobiet w zrównoważonym rozwoju

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ogłasza IO3 europejskiego projektu, który promuje i wzmacnia pozycję kobiet w zrównoważonym rozwoju. Wyniki trzeciego dorobku intelektualnego powstały w ramach europejskiego projektu RWSFF, w ramach strategicznego partnerstwa pomiędzy czterema krajami.

O RWSFF: Projekt wspierający kobiety w zrównoważonym rozwoju

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet pochodzących z obszarów wiejskich. Środkami zachęty dla projektu są: promocja "Gospodarki Świeżej Żywności", przedsiębiorczość rolnicza oraz segmenty gospodarki wiejskiej związane z gospodarstwem rolnym. Ogólnym celem projektu RWSFF jest generowanie dochodu i zatrudnienia dla kobiet wiejskich. Jednakże, plan projektu został opracowany w taki sposób, aby uwzględniał metody i technologie dostosowania, które są zgodne z lokalnymi warunkami w każdym z krajów partnerskich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat RWSFF, można odwiedzić oficjalną stronę projektu.

Krótka prezentacja RWSFF IO3

Celem tego produktu intelektualnego jest stworzenie przewodnika zawierającego zebrane historie sukcesu, które miały miejsce w krajach partnerskich projektu. Ten zbiór historii będzie funkcjonował jako materiał, z którego wyłonią się pomysły i sugestie, które przyczynią się do upodmiotowienia kobiet wiejskich. Dodatkowo, na tym etapie projektu, zostaną dostarczone istotne informacje dotyczące:

  • Europejskiej polityki rolnej i jej historii, wraz z finansowaniem WPR.
  • Strategia Farm to fork, europejska strategia dotycząca produkcji i konsumpcji świeżej żywności oraz jej wpływu na zdrowie i środowisko.
  • Analiza trendów w konsumpcji świeżej żywności na terenie UE; oraz powiązania kulturowe, edukacyjne i dochodowe w każdym kraju.

iED uważa RWSFF za obiecujący projekt i jest przekonany, że wyniki projektu mogą przyczynić się do wzmocnienia pozycji kobiet w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli chciałbyś przyczynić się do realizacji naszego celu w tym zakresie, nie wahaj się z nami skontaktować.

Zobacz również