Angażująca nauka online: Dyskusje panelowe oparte na webinarach

Webinar z jednym wykładowcą to najczęściej spotykany format webinaru, ponieważ jego organizacja i sposób prowadzenia są dość proste, a słuchacze znają to podejście. Jednak wiele webinarów z jednym wykładowcą ma tendencję do nadmiernego dydaktyzmu, koncentrując się na przedstawieniu prezentacji, a w mniejszym stopniu na zaangażowaniu słuchaczy. Dlatego istnieje wiele sposobów, aby przekształcić webinar w bardziej zachęcające i angażujące doświadczenie.

Dzięki zaproszeniu gości i zaprojektowaniu webinaru w formie panelu dyskusyjnego, publiczność może usłyszeć różne perspektywy i pomysły dotyczące konkretnego tematu, a także zostać zachęcona do uczestnictwa poprzez pytania i komentarze. Istnieją jednak pewne warunki wstępne, które mogą zadecydować o sukcesie Twojego webinaru panelowego. Pierwszy z nich związany jest z niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem w komunikacji online na żywo po stronie panelistów.

Mianowicie, twoi paneliści muszą być biegli w korzystaniu z technologii webinarów, aby móc skutecznie zaangażować się w dyskusję, nie przerywając tempa sesji błędami technicznymi. Po drugie, moderator dyskusji panelowej musi mieć doświadczenie w tego typu komunikacji online, aby móc efektywnie zarządzać uczestnictwem zarówno panelistów, jak i publiczności.

Odpowiednio przeprowadzona dyskusja panelowa może zapewnić lepsze ujęcie tematu webinaru, prezentując różne punkty widzenia i głosy, a także stymulując publiczność do wzięcia udziału w dyskusji poprzez przedstawienie swoich poglądów i opinii na dany temat.

Zobacz również