Komisja przyspiesza dostęp do rynku 16 innowacyjnych projektów, na które przeznaczono 36 mln euro

Komisja Europejska przyznaje 36 mln euro na szybsze wprowadzanie innowacyjnych pomysłów na rynek. 16 innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są partnerzy z 19 krajów, otrzyma do 3 mln euro każdy w ramach pierwszej rundy programu "Szybka ścieżka do innowacji", realizowanego w ramach unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020".

Projekty obejmują uruchomienie systemu energii wiatrowej unoszącej się w powietrzu, ochronę ludzi przed komarami przenoszącymi choroby, wytwarzanie z drewna trwałych, odnawialnych i tańszych tworzyw sztucznych oraz opracowanie inteligentnego systemu śledzenia igieł do znieczulania.

Carlos Moedas, europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: "W całej Europie musimy pielęgnować innowacyjne pomysły i sprawić, aby więcej z nich stało się rzeczywistością. Dziś dajemy najlepszym innowacyjnym przedsiębiorstwom przewagę w wyścigu na rynek, zapewniając szybszy dostęp do 36 mln euro z funduszy UE.

Program FTI został uruchomiony w styczniu 2015 r. Program od początku okazał się popularny, otrzymując 269 wniosków do pierwszej w historii daty granicznej składania wniosków w dniu 29 kwietnia. Wśród konsorcjów 82 proc. wszystkich partnerów pochodziło z przemysłu, a prawie połowę stanowiły MŚP. Niezależni eksperci wybrali do finansowania 16 wniosków. Na czele znajdują się Niemcy z 13 partnerami projektu, a za nimi Francja, Holandia i Wielka Brytania - po dziewięciu partnerów.

Kontekst

FTI jest w pełni oddolnym środkiem promującym działania innowacyjne na etapie zbliżonym do rynkowego. Wspiera ona dojrzałe innowacyjne koncepcje, które zostały już przetestowane. Wspierane działania obejmują walidację systemów w rzeczywistych warunkach pracy, testowanie, pilotaż, walidację modeli biznesowych oraz ustanawianie norm i badania przednormatywne.

Program działa w latach 2015-2016 jako inicjatywa pilotażowa w ramach programu "Horyzont 2020", dysponując budżetem w wysokości 200 mln euro na wsparcie dowolnego tematu w ramach "Wyzwań społecznych" i celu szczegółowego "Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (LEIT)". Ta otwartość tematyczna - w połączeniu z otwartością na wszelkiego rodzaju podmioty innowacyjne - będzie sprzyjać współpracy transdyscyplinarnej i międzysektorowej na rzecz wzrostu gospodarczego poprzez innowacje.

Pilotaż jest realizowany w ramach jednego wspólnego i stale otwartego zaproszenia. Wnioski można składać w dowolnym momencie. Kolejne daty graniczne dla wniosków w 2015 r. to 1 września i 1 grudnia. Kontynuacja Szybkiej ścieżki do innowacji po 2016 r. będzie zależała od wyników dogłębnej oceny programu. Czytaj więcej na: http://naturalnieskuteczni.pl

Zobacz również