Serbia: 34. kraj partnerski programu Erasmus+

5 lutego 2019 r. to dzień, w którym Serbia aktywnie przystępuje do programu Erasmus Plus jako coś więcej niż tylko kraj partnerski. W tym dniu komisarz Navracsics podpisał ważne porozumienie z ministrem edukacji, nauki i rozwoju technologicznego tego kraju, Mladenem Sarceviciem.

Przez ostatnie dwa lata Serbia pracowała na rzecz uzyskania tego statusu i zawarcia tej umowy. Przeprowadzono wiele procedur oceny, aby zapewnić, że kraj ten jest w pełni gotowy do bardziej aktywnego uczestnictwa w europejskich ramach i stania się 34. krajem, który dołączył do grona krajów programu Erasmus Plus w Europie.

W ciągu ostatnich kilku lat Serbia brała udział w tym światowym programie w ramach wielu różnych projektów. Kraj ten przeszedł przez wiele bardzo trudnych projektów, a serbskie organizacje zdobyły wiele doświadczeń w programie Erasmus Plus jako kraj partnerski. Charakterystycznym przykładem jest fakt, że prawie 7000 studentów z Serbii doświadczyło okresu nauki, za granicą, a blisko 4300 Europejczyków odwiedziło Serbię w ramach kilku projektów Erasmus Plus, od 2014 roku.

Co zyska Serbia jako kraj partnerski?

Jako kraj programu, a nie tylko kraj partnerski, Serbia będzie teraz mogła zaangażować się w znacznie większą liczbę różnych projektów w ramach programu Erasmus Plus, z dużo większą liczbą działań. Kraj ten może teraz przyłączyć się do projektów koncentrujących się na kształceniu i szkoleniu zawodowym w dziedzinie sportu oraz edukacji szkolnej i edukacji dorosłych. Umowa ta pomoże połączyć Serbię z innymi krajami UE.

Jest to okazja do stworzenia większej przestrzeni dla kontaktów międzyludzkich. Będzie również budować wzajemne zrozumienie, co będzie sprzyjać współpracy między krajami. Co najważniejsze, Serbia będzie teraz w stanie dotrzeć do innych partnerów spoza obszaru europejskiego i włączyć ich do projektów międzynarodowych.

UE dąży do znacznie lepszej współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich. Włączenie Serbii do grona państw uczestniczących w programie Erasmus Plus posuwa ten cel o krok dalej. Umowa ta zapewnia Serbii uczestnictwo w programie Erasmus Plus od chwili obecnej i stanowi również impuls dla stosunków UE z tym regionem.

Zobacz również