Znaczenie uczenia się przedsiębiorczości

Przez przedsiębiorcze uczenie się, odnosimy się do koncepcji, która obejmuje nabywanie i rozwój wiedzy, umiejętności i sposobu myślenia związanych z działalnością przedsiębiorczą. Jest to koncepcja, która obejmuje pewien zestaw umiejętności, które ułatwiają materializację kreatywnych pomysłów w działaniu.

Wspieranie procesu przedsiębiorczości

Procedura uczenia się koncentruje się wokół trzech głównych cech; jest to proces dojrzewania, który obejmuje: odpowiedzialność, łączność i niezależny sposób myślenia. Ponadto, ułatwia proces przedsiębiorczości, który składa się z następujących pięciu etapów:

  • Generowanie pomysłu na biznes
  • Ocena istniejących możliwości
  • Sporządzenie planu biznesowego
  • Tworzenie firmy
  • Rozwój firmy

Rozkładając proces biznesowy na pięć faz, które opisaliśmy powyżej, łatwo jest zidentyfikować pewien zestaw niezbędnych umiejętności, które ułatwiają tę procedurę. Wśród tych umiejętności znajdują się następujące:

  • Komunikacja, w tym słuchanie
  • Dobra znajomość finansów
  • Praca w zespole, a także umiejętności przywódcze
  • Analityczne i krytyczne myślenie, a także umiejętność rozwiązywania problemów
  • Zdolność do planowania strategii i planowania, wśród innych umiejętności

Korzyści płynące z nauki przedsiębiorczości

Proces uczenia się jest przygotowaniem i wprowadzeniem człowieka w przedsiębiorczość. Ogólnym celem tego zestawu działań jest zapewnienie, że wymyślony pomysł na biznes jest wykonalny, ma wartość i jest konkurencyjny w stosunku do wymagań rynku oraz jest zrównoważony.

Dlatego ten rodzaj uczenia się kultywuje kreatywne myślenie uczących się, w sensie bycia zaradnym, oraz rozwija niekonwencjonalne umiejętności. W większym stopniu procedura przedsiębiorczości jest istotna, ponieważ ma pozytywny wpływ zarówno na krajobraz społeczny, jak i ekonomiczny. Stwarza szanse, zwiększa sprawiedliwość społeczną i pobudza gospodarkę.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) uznaje znaczenie nauki przedsiębiorczości i jej korzystny charakter. Ponadto, nasz instytut jest aktywnym uczestnikiem wielu europejskich projektów o odpowiedniej treści.

Przykładem może być projekt Erasmus+ "DIG IN: Promoting youth entrepreneurship to foster NEETs social & work inclusion, using digital youth work and collaborative techniques", który wspiera proces przedsiębiorczości z naciskiem na wykorzystanie ICT i nowych mediów.

Zobacz również