6 Kluczowych Zasad Dialogu Międzykulturowego i Różnorodności Kulturowej

Znajdujemy się w punkcie, w którym różnorodność kulturowa i potrzeba dialogu międzykulturowego są bardziej widoczne niż kiedykolwiek.

Różnorodność kulturowa jest istotnym warunkiem społeczeństwa ludzkiego, co było prawdą nawet w społeczeństwach starożytnych, jak na przykład "metysi" w starożytnej Grecji. Byli to ludzie urodzeni za granicą, szukający możliwości ekonomicznych w dobrze prosperujących starogreckich miastach-państwach, takich jak Ateny.

Jako obcokrajowcy, metysi nie mieli pełnych praw obywatelskich i w zasadzie wybierali bycie obywatelami drugiej kategorii tylko po to, by żyć lepiej i mieć więcej możliwości. Aby jednak ten schemat społeczny zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa mógł harmonijnie funkcjonować, potrzebne było i nadal jest zrozumienie kulturowe oraz istnienie kilku podstawowych zasad.

Obszar europejski ma długą historię konfliktów na różnych podłożach, takich jak narodowość i religia. Jednak pomimo bogatej europejskiej różnorodności kulturowej, śmiały eksperyment europejski, który początkowo miał na celu uniknięcie wojny na wielką skalę, jak to miało miejsce w przypadku dwóch wojen światowych w pierwszej połowieXX wieku, wydawał się do tej pory funkcjonować.

Ponieważ obecnie okoliczności uległy zmianie w związku z niedawnymi wydarzeniami, głównie na Bliskim Wschodzie, do Europy nieustannie napływają migranci i uchodźcy. Z tego powodu musimy ponownie przemyśleć te zasady, które pozwalają na ponowny rozkwit dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej.

Jaka jest obecna sytuacja?

Od czasów metysażu minęły ponad dwa tysiąclecia, a mimo to niewiele się zmieniło. Współczesne społeczeństwa mają swoich dzisiejszych metysów - migrantów i uchodźców. To oni są gotowi nie tylko narazić na niebezpieczeństwo siebie, ale także swoje rodziny, aby dotrzeć do bezpieczniejszego miejsca z większymi możliwościami.

Dla tych, którzy są szybcy w osądach, brzmi to prawdopodobnie jak lekkomyślne zachowanie. I pewnie do pewnego momentu mają rację, ale pokazuje to również wyraźnie desperację ludzi uciekających przed wojnami i ubóstwem.

Niestety, różnorodność kulturowa, którą przynoszą ze sobą ci migranci, nie zawsze jest mile widziana przez miejscowych. Trybalizm, czyli wrodzona skłonność ludzi do organizowania się w grupy o silnej tożsamości kulturowej lub etnicznej, jest nadal silny w wielu częściach świata. UE nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Z tego powodu my, Europejczycy, musimy ponownie przypomnieć sobie te zasady, które umożliwiły nam harmonijne współistnienie przez dziesięciolecia i które stworzyły najdłuższy okres pokoju w Europie. Po raz kolejny musimy odłożyć na bok nasze różnice, zaangażować się w dyskusję i znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, aby zaakceptować ten nowy rodzaj różnorodności kulturowej.

Jakie są kluczowe zasady dialogu międzykulturowego?

Przede wszystkim, zanim zagłębimy się w zasady, które umożliwiają skuteczną komunikację międzykulturową, spróbujmy je zdefiniować. Dialog międzykulturowy to otwarta i pełna szacunku wymiana poglądów pomiędzy jednostkami i grupami należącymi do różnych kultur, która prowadzi do głębszego zrozumienia globalnej percepcji drugiej strony". W ten sposób minimalizuje się konflikty, a jednocześnie wzrasta poszanowanie praw człowieka, demokracji i praworządności.

Według Rady Europy, opierając się na doświadczeniu, istnieje co najmniej sześć czynników sprzyjających, które sprawiają, że dialog międzykulturowy ma sens.

  • Równa godność wszystkich uczestników;
  • Dobrowolne zaangażowanie się w dialog;
  • Postawa (po obu stronach) charakteryzująca się otwartością, ciekawością i zaangażowaniem oraz brakiem chęci "wygrania" dialogu;
  • Gotowość do przyjrzenia się zarówno podobieństwom, jak i różnicom kulturowym;
  • Minimalny stopień wiedzy na temat cech wyróżniających kulturę własną i "drugą";
  • Umiejętność znalezienia wspólnego języka dla zrozumienia i poszanowania różnic kulturowych.

Powyższe zasady są niezbędne do przestrzegania przed podjęciem dyskusji międzykulturowej, aby była ona znacząca i skuteczna. Na papierze mogą one wyglądać na łatwe, ale niestety rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej. Większość rozmów międzykulturowych jest często zdominowana przez poczucie wyższości obu stron, bez szukania wspólnej płaszczyzny, na której obie strony mogą pracować.

Autentyczny i znaczący dialog międzykulturowy nie polega na "wygrywaniu" dyskusji, w przeciwnym razie można by go nazwać debatą. Wręcz przeciwnie, dialog ma na celu ukazanie obu stronom argumentów i promowanie refleksji nad omawianymi zagadnieniami.

TOGETHER | W stronę kulturowego zrozumienia Innego

Projekt TOGETHER Erasmus+ rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej i korzyści płynące z istnienia zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Dlatego też projekt ten ma na celu niwelowanie różnic między ludźmi, zwiększanie zrozumienia kulturowego i spójności europejskich społeczeństw, aby wspólnie stawić czoła codziennym wyzwaniom.

Zaczynając od poziomu lokalnego, konsorcjum kieruje swoje działania do lokalnych aktorów, aby szkolić i promować nasze wspólne wartości, jednocześnie kultywując kluczowe zasady dialogu międzykulturowego. Misja ta jest niezwykle istotna, ponieważ w zróżnicowanych kulturowo społeczeństwach, w których żyjemy, narastają napięcia na tle rasowym.

Institute of Entrepreneurship Development (iED) jest doświadczonym partnerem w projektach europejskich z ogromnym doświadczeniem w projektach europejskich dotyczących integracji społecznej z różnych programów europejskich. Jeśli chcesz mieć silnego sojusznika w zakresie Inkluzji Społecznej dla swojego konsorcjum, nie możemy się doczekać, abyś został naszym partnerem.

Zobacz również