WELLy | Profil zawodowy menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy

Profil zawodowy menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy oraz definicja programu szkoleniowego to drugi produkt intelektualny projektu WELLy.

Po pierwsze, analiza ta ma na celu opisanie profilu zawodowego menedżera dobrego samopoczucia w pracy. W konsekwencji, zdefiniowanie programu szkolenia, który pozwoli na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia tej roli zawodowej.

Ponadto, aby stworzyć profil zawodowy osoby odpowiedzialnej za dobre samopoczucie w miejscu pracy, ważne było przeanalizowanie obszarów kompetencji i zadań zawodowych tego nowego profilu zawodowego odpowiedzialnego za dobre samopoczucie w miejscu pracy.

Obszary kompetencji menedżera ds. dobrego samopoczucia w miejscu pracy

Niniejsza analiza opisuje sylwetkę zawodową menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy w oparciu o 7 obszarów kompetencji, szczegółowo opisanych pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Wyróżnionych 7 obszarów kompetencji to:

 1. Komunikacja
 2. Analityczne i krytyczne myślenie
 3. Budowanie relacji i inteligencja emocjonalna
 4. Przywództwo strategiczne i organizacyjne
 5. Andragogika, transfer wiedzy i metodologie wsparcia
 6. Zarządzanie niepełnosprawnością i różnorodnością
 7. Zarządzanie stresem i radość z pracy

Zadania zawodowe

Po pierwsze, aby zdefiniować zadania zawodowe menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy, partnerstwo przeanalizowało zadania i działania, za które menedżerowie ci są odpowiedzialni. Analiza ta pozwoliła zidentyfikować 10 zadań zawodowych menedżera ds. dobrego samopoczucia w miejscu pracy:

 1. Ocenić rzeczywiste warunki w miejscu pracy;
 2. Tworzenie środowiska, które jest przyjazne i stymulujące;
 3. Rozwijanie dobrych relacji w całej organizacji;
 4. Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie równości, różnorodności i integracji;
 5. Planowanie i wdrażanie działań na rzecz sprawiedliwego i zdrowego miejsca pracy;
 6. Zarządzanie programami i usługami związanymi z dobrym samopoczuciem;
 7. Być odpowiedzialnym za raporty dotyczące programów dobrego samopoczucia, zbierać i analizować dane i informacje;
 8. Pracować ramię w ramię z innymi liderami biznesu, aby pomóc w zapobieganiu chorobom i dolegliwościom przy jednoczesnej poprawie ogólnego stanu zdrowia;
 9. Przedstawianie regularnych aktualizacji i raportów na temat postępów populacji i tego, jak się poprawiła od czasu wdrożenia programów zdrowotnych;
 10. Być odpowiedzialnym za dobre samopoczucie związane z wewnętrznym i zewnętrznym.

Aby przeczytać "Profil zawodowy menedżera ds. dobrego samopoczucia w pracy i definicję programu szkoleniowego", kliknij tutaj.

Dowiedz się więcej o projekcie, jego celach i działaniach na oficjalnej stronie internetowej.

Zobacz również