Obchody Dni Erasmusa. Wpływ iED

Od 15 do 17 października odbędzie się czwarta edycja ErasmusDays. W tym roku większość wydarzeń będzie miała charakter cyfrowy, promując politykę UE mającą na celu zapewnienie wszystkim obywatelom UE bezpieczeństwa przed pandemią.

Na czym polega wydarzenie Erasmus Days?

ErasmusDays, uruchomiony po raz pierwszy w 2016 r., to inicjatywa francuskiej agencji narodowej Erasmus+, która powstała w hołdzie z okazji 30. rocznicy programu Erasmus+. Ta ogromna inicjatywa składa się z serii różnych wydarzeń odbywających się w całej Europie.

Idea ErasmusDays jest prosta. Umieszczenie w centrum uwagi wartości europejskich, korzyści płynących z mobilności oraz rezultatów projektów Erasmus+.

W 2019 r. w całej Europie w 53 różnych krajach podczas ErasmusDays odbyło się łącznie 3995 wydarzeń zorganizowanych przez różne podmioty i zainteresowane strony programu Erasmus+.

Wydarzenia w 2020 r.

W 2020 r. pod parasolem ErasmusDays odbędzie się ponad 3000 wydarzeń. Za pośrednictwem strony internetowej ErasmusDays można znaleźć interesujące Państwa wydarzenia i wziąć w nich udział. Zachęcamy do udziału w jak największej liczbie wydarzeń, ponieważ pomogą one zrozumieć ideę programu Erasmus+ i przybliżą Cię do realizacji Twoich udanych projektów.

Wpływ iED poprzez program Erasmus+

Ideą projektów unijnych jest wspieranie polityki UE i rozwiązywanie najważniejszych problemów, które mają wpływ na społeczeństwo europejskie. W ciągu naszego 15-letniego doświadczenia iED wdrożyło ponad 160 projektów europejskich.

Dzięki tym projektom zrealizowaliśmy studia przypadków w wielu dziedzinach, które odpowiadają na bieżące problemy europejskie. Naszym celem jest zlokalizowanie problemów i wykorzystanie naszej wiedzy do znalezienia właściwych rozwiązań i pomocy w zrobieniu kroku naprzód w społeczeństwie europejskim.

Wnioski

Niezależnie od tego, czy jesteś ważnym interesariuszem programu Erasmus+, absolwentem programu, czy nowym partnerem, który właśnie stawia pierwsze kroki w realizacji projektu Erasmus+, ErasmusDays jest właściwym wydarzeniem dla Ciebie.

Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat programu Erasmus+. Poznaj nowych potencjalnych partnerów i współpracuj przy tworzeniu najbardziej udanych konsorcjów i wprowadzaniu nowych projektów w życie.

Zobacz również