Projekt Fight the Fright: 3. spotkanie ponadnarodowe

Partnerzy projektuFight the Fright spotkali się po raztrzeci w Lizbonie w dniach 1-2 czerwca 2022 roku, goszczeni przez Storytellme

. Ocenili postępy i omówili przyszłe kroki projektu.

Fight the Fright to projekt w ramach programu Erasmus+, który chce pomóc dorosłym poprawić ich umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, zwłaszcza w języku obcym, poprzez dyscypliny sztuki takie jak drama i storytelling.

Dowiedzmy się więcej o tym, co zostało omówione podczas spotkania.

Program III spotkania w ramach projektu Fight the Fright

To spotkanie było ważne dla pomyślnej kontynuacji projektu. Zebraliśmy się razem z naszymi partnerami i mieliśmy lepszy przegląd tego, na czym stoi projekt i co jeszcze trzeba zrobić.

Co zostało zrobione do tej pory

Przez cały ten czas konsorcjum Fight the Fright ciężko pracowało nad swoim pierwszym rezultatem, "programem nauczania dla rozwoju wystąpień publicznych w języku obcym z wykorzystaniem technik dramowych

", który jest już prawie gotowy wraz z towarzyszącymi mu krótkimi filmami. Pozostaje jeszcze rozpocząć fazę pilotażową szkolenia, w której weźmie udział 75 uczestników.

Kurs ten obejmuje przewodnik trenera, szczegółowe opisy ćwiczeń i tutoriale wideo. Kurs będzie oparty na podejściu blended learning, obejmującym zarówno szkolenia bezpośrednie, jak i online. Idealni uczestnicy tego programu szkoleniowego to dorośli, którzy mają lęk przed wystąpieniami publicznymi i są w niekorzystnej sytuacji w pracy.

Co jest w planach

Wkrótce rozpoczniemy pracę nad stworzeniem kolejnego produktu projektu, którym będzie "przewodnik dla osób zajmujących się edukacją dorosłych dotyczący wykorzystania technik dramowych w nauczaniu i uczeniu się

". Będzie to naprawdę przydatne dla trenerów "curriculum", ponieważ ułatwi i usprawni ich nauczanie.

Wreszcie, omówiliśmy rozwój platformy do hostingu programu pilotażowego, który będzie darmowy i dostępny, ponieważ zostanie przetłumaczony na języki wszystkich partnerów. Dokonaliśmy również przeglądu wszystkich dostępnych narzędzi interaktywnych, które moglibyśmy wykorzystać w szkoleniu pilotażowym, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Na koniec omówiliśmy bardziej szczegółowo dotychczasowe rozpowszechnianie projektu i przyjrzeliśmy się bliżej nadchodzącym terminom.

Spotkanie to miało kluczowe znaczenie, gdyż pozwoliło nam spotkać się z naszymi partnerami, przeprowadzić dogłębną dyskusję, wymienić poglądy i wzmocnić nasze partnerstwo.

Dowiedz się więcej o projekcie Fight the Fright na jego oficjalnej stronie

.
Partnerzy projektu Fight the Fright podczas międzynarodowego spotkania w Lizbonie

Zobacz również