Systemy ochrony zdrowia jamy ustnej w Portugalii, Szwecji i Rumunii

W ciągu ostatnich kilku lat w Europie nastąpiło wiele zmian w systemie ochrony zdrowia jamy ustnej. Każdy kraj ma inny plan organizacyjny dotyczący ochrony zdrowia jamy ustnej. Trzy charakterystyczne przykłady ewolucji systemów opieki zdrowotnej to Portugalia, Szwecja i Rumunia.

Różne kraje, różne systemy

Obecnie rumuński system ochrony zdrowia jamy ustnej jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Narodową Izbą Ubezpieczeń. Po wprowadzeniu ustawy o reformie zdrowotnej w 2006 roku, Rumunia zaczęła stosować system ubezpieczeń zdrowotnych. System ten ustanawia zasadę, w której obywatele płacą składki w zależności od swoich dochodów. Dla rumuńskiego systemu ochrony zdrowia jamy ustnej jest to duży postęp, biorąc pod uwagę system ochrony zdrowia Semashko z 1989 roku.

Szwedzki system ochrony zdrowia jamy ustnej był raczej inny. W 1974 roku, podczas tworzenia szwedzkiego systemu opieki społecznej, uchwalono ustawę o stomatologicznej opiece zdrowotnej, na mocy której usługi stomat ologiczne były bezpłatne dla dzieci i młodych dorosłych, w wieku od 3 do 19 lat. Od tego czasu szwedzkie ubezpieczenie stomatologiczne przeszło trzy poważne zmiany. Reforma z 1999 r. przyniosła kardynalne zmiany, ustanawiając komunalizację stomatologicznej opieki zdrowotnej dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych.

Możliwości poprawy w zakresie ochrony zdrowia jamy ustnej

Do 1974 r. system opieki zdrowotnej w Portugaliipraktycznie nie istniał. Fragmenty służby zdrowia o różnym charakterze, z niewielką interwencją rządu, były jedynym systemem opieki zdrowotnej, jaki Portugalia posiadała w tamtym czasie. Po demokratyzacji w 1974 r. w Portugalii powstał Narodowy System Zdrowia(NHS). System ten zapewniał wszystkim dostęp do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Dopiero później, w 1986 roku, uruchomiono system zdrowia jamy ustnej. Tak więc, po raz pierwszy, w 1986 roku powstał ''Oral Health in School Health Program''.

Program ten koncentrował się na edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej oraz podawaniu fluoru. Ten sam program został odnowiony w 1999 roku jako "Program Promocji Zdrowia Jamy Ustnej dla Dzieci i Młodzieży" w wieku od 0 do 16 lat, kładąc nacisk na promocję zdrowia jamy ustnej w szkołach i rodzinach. System ochrony zdrowia jamy ustnej w Portugalii zmienia się do dnia dzisiejszego, poprawiając swoje wyniki i włączając więcej osób do pierwotnej idei NHS.

W przypadkach takich jak system ochrony zdrowia jamy ustnej ważna jest cierpliwość. "Rzym nie został zbudowany w jeden dzień". System ochrony zdrowia jamy ustnej w danym kraju wymaga czasu. Może to potrwać nieco dłużej, ale wszystkie kraje mają możliwość poprawy i wzmocnienia swojej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej. Pod warunkiem, że mają odpowiednią strategię i właściwe zasoby, aby to zrobić.

Zobacz również