Sprawozdanie z oddziaływania na obszary wiejskie Prosoa

Prosoa Rural to projekt Erasmus+, który rozpoczął się w grudniu 2018 roku i pomyślnie zakończył się w zeszłym miesiącu w styczniu 2021 roku. Wpływ Prosoa Rural podczas jego realizacji i poprzez jego intelektualne produkty był dość znaczący.

Prosoa Rural osiągnęła, aby:

 1. Podniesienie świadomości społecznej wśród młodych ludzi na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa umiejętności młodych ludzi, aby stali się bardziej zaangażowanymi i aktywnymi obywatelami.
 3. Promować przedsiębiorczość społeczną wśród młodych ludzi na obszarach wiejskich.
 4. Stworzenie bardziej znaczącego zaangażowania i świadomości konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Raport o oddziaływaniu projektu Prosoa na obszary wiejskie w liczbach

Partnerstwo w tym projekcie było zajęte już od pierwszych etapów, co widać po liczbach i jakości jego wyników. Partnerzy odbyli cztery (4) międzynarodowe spotkania, na których byli fizycznie obecni, z wyjątkiem jednego, które odbyło się przez Internet z powodu ograniczeń COVID-19. Spotkania te były niezbędne do planowania realizacji i strategii projektu.

Intelektualne produkty Prosoa Rural były trzy:

 1. Stworzenie katalogu dobrych praktyk: "Europejskie Inicjatywy na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji".
 2. Przygotowanie Modułu Szkoleniowego w zakresie Aktywnego Uczestnictwa w Kulturze Lokalnej
 3. Opracowanie Modułu Szkoleniowego w zakresie Przedsiębiorczości Społecznej i Dziedzictwa Kulturowego.

W celu podkreślenia niektórych elementów tych rezultatów intelektualnych, wymienimy kilka ich treści. W katalogu dobrych praktyk, czytelnik może odkryć dobre praktyki z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji i Holandii w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji. W szczególności, biorąc pod uwagę przykład Grecji, można przeczytać o festiwalu tsipouro, greckim festiwalu miodu i słynnej górze Meteora lub Olimp.

Szczególnie moduł szkoleniowy Aktywne uczestnictwow kulturze lokalnejzachęca młodych ludzi do aktywnego uczestnictwaw ich środowisku oraz w ochronie dziedzictwa kulturowego i tradycji. Moduł ten porusza tematy związane z aktywnym uczestnictwem w wielu aspektach naszego życia. Na przykład, definiuje aktywne uczestnictwo, a następnie zajmuje się pytaniem, jak osiągnąć aktywne uczestnictwo w:

 1. edukacji
 2. Polityce/ podejmowaniu decyzji
 3. życiu społecznym
 4. Praca-życie

Moduł szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości społecznej i dziedzictwa kulturowego

Ostatni moduł szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości społecznej i dziedz ictwa kulturowego promuje inicjatywę i przedsiębiorczość społeczną młodych ludzi w zakresie dziedzictwa kulturowego i tradycji. Główne treści tego modułu szkoleniowego to:

 1. Wprowadzenie do Przedsiębiorczości Społecznej i Dziedzictwa Kulturowego
 2. Rozwijanie pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne
 3. Zarządzanie biznesem
 4. Marketing dla Przedsiębiorstw Społecznych
 5. Podstawowe zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy

Wreszcie, należy zauważyć, że oprócz wyżej wymienionych rezultatów intelektualnych, w Grecji odbyło się szkolenie i wydarzenie multiplikacyjne. W szkoleniu aktywnie uczestniczyło 10 osób pochodzących ze wszystkich krajów zaangażowanych w to partnerstwo. Kontynuując, w greckim wydarzeniu mnożnikowym wzięło udział ponad 160 uczestników. Uczestnicy uznali projekt i jego rezultaty za bardzo ekscytujące i użyteczne.

Kilka ostatnich słów

Podsumowując, jesteśmy zachwyceni rezultatami projektu Prosoa Rural i chcielibyśmy podziękować naszym cennym partnerom, którzy niestrudzenie pracowali nad stworzeniem tak wpływowego projektu. Po pierwsze, chcielibyśmy podziękować naszemu koordynatorowi z Hiszpanii Accion Laboral za jego wzorowe przywództwo, następnie INOVA+ - Innovation Services z Portugalii, Associazione Futuro Digitale z Włoch oraz International Labour Association z Holandii.

 

Więcej na: http://naturalnieskuteczni.pl

Zobacz również