Umiejętności cyfrowe dla dorosłych w życiu codziennym

Umiejętności cyfrowe dla dorosłych są włączone do zestawu kluczowych kompetencji określonych przez Unię Europejską, które pełnią funkcję wspierającą dla osoby i społeczeństwa. Przez kompetencje informatyczne rozumiemy niezbędne umiejętności cyfrowe w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a więc bycie pewnym siebie użytkownikiem, który posługuje się odpowiednimi narzędziami w sposób krytyczny.

Niezbędne umiejętności cyfrowe dla dorosłych

Postęp cyfrowy został włączony do codziennego życia jako narzędzie służące do zaspokajania potrzeb. W związku z tym, nabycie odpowiednich kompetencji jest niezbędne. Wśród niezbędnych umiejętności, które kultywują kulturę cyfrową, znajdują się następujące:

  • Bezpieczne przeglądanie w Internecie informacji, które ułatwiają wykonywanie codziennych zadań. Oprócz umiejętności przeglądania, bardzo ważne jest zarządzanie i przechowywanie przydatnych treści.
  • Kolejną umiejętnością, która umożliwia człowiekowi wykonywanie codziennych czynności, jest komunikacja. W Internecie ludzie mogą łatwo wchodzić ze sobą w interakcje, współpracować i dzielić się informacjami.
  • Ponadto duże znaczenie ma wykonywanie czynności takich jak: kupowanie produktów i wyszukiwanie usług. Podobnie jest w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług. Ważna jest również wiedza, jak bezpiecznie dokonywać transakcji w Internecie.
  • Postęp technologiczny dostarcza nam narzędzi, które mogą nam pomóc w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań. Umiejętność wykonywania odpowiednich czynności jest niezbędna w codziennym życiu.
  • Wreszcie, ważne jest, aby nauczyć się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, ponieważ przypadki nielegalnych działań i cyberprzemocy w Internecie zdarzają się na co dzień.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) obserwuje aktualne potrzeby życia codziennego i dostrzega znaczenie nabywania umiejętności cyfrowych przez osoby dorosłe. Upgrade E-adults jest europejskim projektem o istotnej treści. W szczególności, jest to projekt Erasmus+, który ma na celu zebranie i rozpowszechnianie dobrych praktyk na poziomie europejskim, w celu promowania umiejętności cyfrowych. Oczekiwane efekty tych działań to zwiększenie możliwości zawodowych oraz włączenie społeczne.

Zobacz również