Cztery strategie osiągania organicznego wzrostu biznesu

Każda firma dąży do organicznego wzrostu! Przez organiczny wzrost biznesu rozumiemy wzrost, w którym produkcja i sprzedaż są wzmacniane przez metody wewnętrzne. Wzrost sprzedaży i ekspansja firmy opierają się na środkach stosowanych przez przedsiębiorstwo.

Zalety i wady organicznego wzrostu biznesu

Organiczny wzrost biznesu ma kilka korzystnych rezultatów dla firmy. Wśród zalet jest to, że organiczny wzrost obejmuje zarządzanie operację i koordynację działalności. Dzieje się tak dzięki użyteczności zasobów wewnętrznych. Ponadto, sam fakt oparcia się na własnych siłach przedsiębiorstwa, skutkuje zmniejszeniem ryzyka i bardziej stabilnym zyskiem.

Jednak działanie polegające na rozwoju organicznym może mieć również wady. Na przykład, w przypadku niedoboru gotówki, właściciel firmy może poszukiwać dodatkowych zasobów pieniężnych.

Strategie wzrostu organicznego

Strategia wzrostu organicznego jest kluczowa dla sukcesu firmy, dlatego też jest również istotna dla osiągnięcia wzrostu organicznego. Oto cztery strategie, które napędzają wzrost biznesu:

  • Strategia "Chroń i buduj" to podejście, w którym ugruntowanie firmy na rynku osiąga się poprzez sprzedaż większej ilości istniejących produktów istniejącym klientom.
  • Istnieje również strategia rozwoju produktu, w której firma koncentruje się na tworzeniu produktów i usług oraz promowaniu ich wśród istniejących klientów. Kluczowym elementem tej strategii jest badanie i mapowanie luk rynkowych.
  • Innym podejściem jest rozwój rynku, gdzie istniejące produkty wchodzą na nowe rynki, czy to w innych sektorach przemysłu, czy w innych regionach.
  • Najbardziej ryzykowną ze wszystkich strategii jest rozwój nowych produktów i usług oraz wprowadzanie ich na nowe rynki.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest aktywnym uczestnikiem wielu projektów europejskich, które badają tę tematykę.

Wśród tych projektów jest projekt Erasmus+ "ROSE: Rural Organic Sustainable Enterprise". Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy czterema krajami, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach ekologicznych. Więcej informacji na temat projektu ROSE można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu.

Zobacz również