Historie sukcesu w zakresie umiejętności związanych z zatrudnianiem młodzieży

W ramach europejskiego projektu "WORTH: Youth Employment at Work Life Through Long-Term Employability Skills" przeprowadzono badania dotyczące kompilacji historii sukcesu w zakresie promocji wykorzystania umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie w zatrudnieniu młodzieży, które obejmują historie sukcesu z krajów partnerskich, którymi są Grecja (GR), Włochy (IT), Hiszpania (ES), Turcja (TR) i Bułgaria (BG).

Celem badania jest zebranie zestawu dobrych praktyk i studiów przypadków dotyczących wykorzystania długoterminowych umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie na poziomie krajowym i europejskim. Ogólnym celem rezultatu było opracowanie przewodnika, który zawiera studia przypadków i dobre praktyki.

Każdy kraj partnerski przeprowadził 4 krajowe dobre praktyki, które promują rozwój tych umiejętności jako kluczowy czynnik w rozwoju i poprawie długoterminowych umiejętności związanych z zatrudnialnością. Ostatecznym celem jest ułatwienie wejścia i utrzymania młodzieży na rynku pracy poprzez te kompetencje.

Oprócz tego przewodnika, partnerzy stworzyli również film, w którym odnoszący sukcesy przedsiębiorcy opowiadają o tym, jak osiągnęli swoje cele i jak te umiejętności wpływają na ich karierę.

Ogólnym celem jest zmotywowanie młodych ludzi i poinformowanie ich o znaczeniu tych umiejętności, aby pomóc im w rozwoju ich zdolności do zatrudnienia.

Wyniki tego przewodnika i wideo są dostępne online i bezpłatne dla każdego na stronie internetowej projektu. Można je znaleźć pod tym linkiem: http://worthproject.org/io2-en/

Zobacz również