Wsparcie UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego w okresie Covid-19

Epidemia wirusa Covid-19 w 2020 r. miała straszliwy wpływ na branżę kultury i branżę twórczą (PKT), dotykając milionów specjalistów z tego sektora. W 2018 r. PKT stanowiły 3,8% PKB UE i zatrudniały około 8,7 mln osób.

Dystans społeczny i zamykanie imprez publicznych były pierwszymi i łatwymi krokami, jakie rządy podjęły w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Zasadniczo środki te pozbawiły pracy miliony twórców i pracowników sektora kultury i branży twórczej na całym świecie. Ale nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, z jaką musieli się zmierzyć, była niepewność, kiedy wszystko wróci do normy.

W tej sytuacji ludzie, którzy dawniej dostarczali nam rozrywki jako zawód, teraz potrzebowali bezprecedensowej pomocy państwa, aby przetrwać. Na szczęście UE stworzyła mechanizmy wsparcia dla wszystkich przedstawicieli branży kultury i branży twórczej, którzy w zasadzie pozostali bez dochodów. Co więcej, Europa włożyła dodatkowy wysiłek w pomoc artystom w spieniężaniu ich sztuki za pomocą innych środków, takich jak przedsiębiorczość.

W niniejszym artykule omówione zostaną niektóre formy wsparcia ze strony UE, które pomogły artystom przetrwać pandemię.

Europejskie wsparcie dla PKT

UE nie jest odpowiedzialna za politykę kulturalną, lecz pozostaje ona w rękach rządów. W tym przypadku Europa podjęła działania w dziedzinie kultury, aby wesprzeć państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego, różnorodności oraz mobilności specjalistów z branży kultury i branży twórczej oraz artystów. Tego rodzaju wsparcie było niezbędne do zachowania bogatego i różnorodnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W sytuacji masowego odwoływania spotkań i imprez społecznych należało jeszcze wypełnić zobowiązania finansowe. Z tego powodu na początku pandemii, w drugiej połowie marca 2020 r., UE zaproponowała zestaw środków wsparcia, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom. Ponadto w tym samym miesiącu UE ogłosiła priorytety unijne mające na celu ograniczenie skutków pandemii oraz ochronę pracowników i osób samozatrudnionych.

Ponadto Komisja zapewniła dodatkową elastyczność dzięki tymczasowym ramom pomocy państwa, w których szczególnie uwzględniono sektor kultury i sektor kreatywny jako jeden z najbardziej dotkniętych sektorów gospodarki pod względem zatrudnienia. Ramy te obejmują decyzje państw członkowskich o wprowadzeniu szeroko stosowanych dostosowań na korzyść przedsiębiorstw, takich jak odraczanie podatków lub subsydiowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin we wszystkich sektorach.

W ramach tych działań zapewniono:

 • Dotacje bezpośrednie, ulgi podatkowe i płatności zaliczkowe: plany zapewnienia firmie do 800 000 euro na zaspokojenie jej natychmiastowych potrzeb płynności finansowej,
 • gwarancje państwowe na kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwa w bankach,
 • ochrona instytucji finansowych trasowanie Pomoc państwa dla gospodarki.

Dodatkowe wsparcie UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników wszystkich branż, a w szczególności dla branży kultury i branży twórczej, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem:

 • 37 mld euro z Inicjatywy Inwestycyjnej na rzecz Walki z Koronawirusem (CRII) na wsparcie opieki zdrowotnej, MŚP i rynku pracy
 • 28 mld euro z funduszy strukturalnych i Funduszu SolidarnościUE (FSUE) na pokrycie kosztów związanych z rynkiem pracy.

Dodatkowe wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego

Oprócz programów wsparcia, które UE opracowała w celu wspierania przedsiębiorstw z branży kultury i twórców, programy UE, takie jak Kreatywna Europa, nadal prowadziły swoją ważną działalność. W szczególności budżet programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 był znacznie większy niż w poprzednim okresie programowania (2,44 mld euro w porównaniu z 1,47 mld euro).

Inne europejskie programy wsparcia dla PKT:

 • finansowanie przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii nowych wspólnot wiedzy i innowacji dla branży kultury i branży twórczej
 • opcje w ramach programu " Horyzont Europa
 • program Erasmus dla młodych przedsiębiorców
 • projekt Worth Partnership
 • inicjatywa STARTS (Innovation at the nexus of Science, Technology, and the ARTS), program STARTS Residency
 • Wsparcie UE dla start-upów cyfrowych

Proponowane rozwiązanie wspierające ten sektor w ramach projektu CUBE

Poważny wpływ COVID-19 na branżę kreatywną sprawił, że wielu twórców pozostało bez środków do życia. Z tego powodu projekt CUBE Erasmus+ wpadł na pomysł, aby zapewnić im alternatywne rozwiązanie, które mogliby wykorzystać do poprawy swojej sytuacji.

Dopóki branża kreatywna nie stanie na nogi, CUBE chce przyciągnąć twórców i nauczyć ich, jak zostać przedsiębiorcami.

Ponadto CUBE będzie nie tylko uczyć podstaw przedsiębiorczego myślenia, ale także stworzy inkubator kultury. Ten inkubator zapewni artystom dodatkowe wskazówki, dzięki którym będą mogli urzeczywistnić swoje przedsiębiorcze pomysły. Zasadniczo projekt ma stworzyć nowe pokolenie kreatywnych przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę wszystkie trudności, jakie artyści napotkali w ciągu ostatnich dwóch lat w sektorze kreatywnym, teraz jest doskonały moment, aby rozwinąć swoją sztukę w coś większego. Ich wpływ na kulturę będzie jeszcze bardziej znaczący, a oni sami będą mogli stworzyć coś, z czego będą mogli się utrzymać.

Zobacz również