Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w nowej Sieci Innowacji Cyfrowych

DIH² to innowacyjny projekt europejski finansowany w ramach programu Horyzont 2020. DIH² promuje robotykę jako technologię, która zwiększa wartość dodaną, wspiera i wzmacnia MŚP oraz ich rozwój gospodarczy w całej Europie. Projekt jest koordynowany przez Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy przy wsparciu 37 innych partnerów europejskich.

W projekcie uczestniczy 26 Cyfrowych Centrów Innowacji (DIH) z 26 różnych krajów europejskich. Partnerzy projektu dążą do zwiększenia tej liczby do 170, do roku 2022. W ramach tej inicjatywy Institute of Entrepreneurship Development (iED) jest obecnie członkiem sieci jako jeden z pierwszych 26 nowych Digital Innovation Hubs.

iED został wybrany na podstawie I naboru do projektu "Nabór ofert na członka sieci DIH²".

Cel naboru

DIH, które zostaną włączone do sieci do roku 2022, będą miały znaczący wpływ na rozwój i ewolucję wykorzystania innowacyjnych technologii robotycznych w całej Europie, w dziedzinie zwinnej produkcji.

Celem niniejszego zaproszenia jest zgromadzenie najważniejszych zainteresowanych stron w dziedzinie transferu technologii. Interesariusze ci będą uczestniczyć w rozwoju technologii na poziomie lokalnym i ogólnoeuropejskim, mając na celu zarówno innowacyjność, jak i ekstrawersję MŚP na międzynarodowym rynku pracy.

Poprzez swój udział w DIH², Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest uznawany za jednego z tych interesariuszy. Naszym głównym celem jest wzmocnienie greckiego ekosystemu w dziedzinie ewolucji cyfrowej i innowacji, tak aby nasz kraj mógł zająć miejsce wśród dominujących krajów europejskich w tej dziedzinie.

Innowacje w technologii

Na co dzień wspieramy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w ich wysiłkach na rzecz promowania ich innowacyjnych pomysłów. Pomagamy im poprzez własne badania i materiały edukacyjne, a także poprzez fundusze europejskie. Jako organizacja uczestniczymy w wielu sieciach współpracy, których celem jest wspieranie innowacyjności, wzmacnianie przedsiębiorczości i rozwój rynku pracy.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju, planujemy przybliżyć grecki rynek o krok do innowacyjnych praktyk technologicznych, które są charakterystyczne dla dużych centrów biznesowych na globalnej scenie biznesowej.

Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji i aktualizacji dotyczących sieci DIH², a także działań podejmowanych przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz również