IED opracowuje zintegrowaną platformę internetową dla usług doradztwa zawodowego i poradnictwa.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu ERASMUS+ "Prometheus - Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practinioners in the EU Societies", opracowuje zintegrowaną platformę internetową z otwartymi zasobami edukacyjnymi jako One Stop Virtual Space for Career Counseling and Guidance Services.

Zintegrowana platforma internetowa będzie innowacyjną siłą napędową dla nowoczesnego doradztwa zawodowego i będzie gromadzić informacje, zasoby, sieć zawodową, programy szkoleniowe, narzędzia i instrumenty, które będą korzystne dla doradców zawodowych i praktyków poradnictwa w aktualizowaniu ich kompetencji i sprawią, że oferowane przez nich usługi będą adekwatne i dostosowane do zidentyfikowanych trendów w rozwoju usług doradztwa zawodowego.

Ponadto, podczas2. międzynarodowego spotkania projektu, które odbyło się16 czerwca w Rzymie, partnerzy projektu skupili się na organizacji kolejnych kroków i przyszłych działań w celu wdrożenia i rozwoju celów projektu.

Kluczowe punkty spotkania są następujące:

  • Raport podsumowujący na temat aktualnych warunków w sektorze doradztwa zawodowego i poradnictwa będzie dostępny latem 2015 roku. Raport ten będzie zawierał przydatne informacje na temat warunków wykonywania zawodu w krajach uczestniczących w projekcie.
  • Książka elektroniczna 100+ Best Practices będzie również dostępna latem 2015 roku. E-book będzie zawierał ponad 100 najlepszych praktyk z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa.
  • We wrześniu 2015 roku rozpoczną się działania partnerów zmierzające do stworzenia sieci PROMETHEUS Peer Network oraz 10 paneli filmowych Empower Talk.
  • Wkrótce będzie dostępna strona internetowa projektu - prometheus-eu.net

Zobacz również